Hvordan hele USA som land styres

  USA og Norge er demokratier. Begge har valg, tredeling av makten og friheter som ytringsfrihet (friheten til å si hva du vil) og rettsstat (dvs. at ingen kan straffes uten dom, eller dømmes uten lov). Men USA og Norge er temmelig forskjellige likevel. Hvordan hele USA som land styres Det styret som gjelder hele USA, og […]

Cultural differences – vocabulary

Modern word Traditional word Country Norwegian Indigeneous people Natives Urfolk, urinnvånere Native Americans Indians US Indianere, amerikanske urfolk First Nations Indians Canada Indianere, amerikanske urfolk Aborigines  Australia Australske urinnvånere, «australnegre» (ordet brukes også av og til synonymt med «indigenous» Inuits Eskimos Canada, Greenland, Russia Inuitter Maori New Zealand  maori tribe stamme Infant mortality Barnedødelighet eugenics […]

How teachers grade oral presentations 10th grade

Assessment matrix – oral presentations 10th grade This is how we teachers think when deciding which grade to give to oral presentations or other oral activities.   Language Content Communication/ presentation 6 Large, advanced vocabulary. Few or no grammar errors Excellent flow and pronunciation Advanced knowledge and understanding. Well-chosen facts and figures Includes everything in […]