Samfunnsfag 10. trinn

rikfattig

 Tips til muntlig eksamen! (ny)

1. Demokrati i teori og praksis

2. Den kalde krigen (1945-1991)

Klikk her for alt stoff tagget den kalde krigen

3. Økonomiske og sosiale forskjeller i verden.
– stort fordypningsprosjekt om utvalgte land (det ene rikere enn det andre)
– frihandel vs. proteksjonisme
– Nyliberalismen (den rene kapitalismen)
– Kritikk av nyliberalismen

4. Økonomisk og sosial historie siden 1945

5. Historie fra 1991 til i dag, herunder
– nasjonalisme, krig og borgerkrig i kjølvannet av den kalde krigen (Jugoslavia m.m.)
– globalisering
– EU og Euro
– nyliberalismen triumferer i økonomien
– internett og IT-revolusjonen
– terrorisme, 9/11, «krigen mot terror», invasjonene i Afghanistan og Irak
islamisme som politisk ideologi
– migrasjon
– klima, miljø og befolkning
– Verden i dag – aktuelle temaer

 

Her er Plan for engelsk pluss samfunnsfag 10 trinn. Som du ser, en del av temaene vil være samtidig…!

Nyttig:

Hvordan lage en definisjon

Amerikanske presidenter siden 1933

 

 

 

Legg igjen en kommentar