Første verdenskrig: fra krigsbegeistring til skyttergraver

«Das Augusterlebnis»: Tyske soldater får blomster og lykkeønskninger fra jenter og kvinner Da første verdenskrig brøt ut, forventet alle stormaktene en rask krig, og en rask seier. Slik gikk det absolutt ikke. Utdaterte ideer og det teknologiske nivået i 1914 forklarer hvorfor det gikk så galt, og hvorfor første verdenskrig ble en skyttergravskrig. – Hurra, […]

Hvordan hele USA som land styres

  USA og Norge er demokratier. Begge har valg, tredeling av makten og friheter som ytringsfrihet (friheten til å si hva du vil) og rettsstat (dvs. at ingen kan straffes uten dom, eller dømmes uten lov). Men USA og Norge er temmelig forskjellige likevel. Hvordan hele USA som land styres Det styret som gjelder hele USA, og […]

Cultural differences – vocabulary

Modern word Traditional word Country Norwegian Indigeneous people Natives Urfolk, urinnvånere Native Americans Indians US Indianere, amerikanske urfolk First Nations Indians Canada Indianere, amerikanske urfolk Aborigines  Australia Australske urinnvånere, «australnegre» (ordet brukes også av og til synonymt med «indigenous» Inuits Eskimos Canada, Greenland, Russia Inuitter Maori New Zealand  maori tribe stamme Infant mortality Barnedødelighet eugenics […]