Sjekkliste for skriftlige arbeider på engelsk

"It is many who mean that to write english correct is wery dificult". Ser du alle feilene i denne setningen?
«It is many who mean that to write english correct is wery dificult». Ser du alle feilene i denne setningen?

Sjekkliste for skriftlige arbeider i engelsk.

 1. Har du gjort det oppgaven ber om? Sikker på at du har gjort AKKURAT det det står? Å bomme på oppgaven eller svare ufullstendig kan ødelegge karakteren mye.
 2. Fungerer avsnittene dine? Husk at “topic sentence” skal oppsummere hva hele avsnittet handler om. Et avsnitt skal handle om ett tema, ikke mange. Du må ha nok utdypende setninger (forklaring, eksempler, argumenter, fakta, underbygging). Det er ofte nødvendig med en oppsummerende setning på slutten.
 3. Har du noen standard grammatikkfeil? Se listen med standardfeil 1-16. Sjekk spesielt entall-flertall på verb (he likes/ they like, Jack doesn’t, pupils don’t, is-are, was-were osv.). Bare noen få av disse ødelegger mye for karakteren.
 4. Er stavingen riktig? Gir Word deg røde linjer=? Sjekk hva Word klager på. Hvis ikke det er navn eller veldig rare ord (eller feil språk), se om noen av forslagene er det riktige ordet. MEN: Bare fordi ord ikke får røde linjer betyr ikke at de er riktige! Det betyr bare at de er engelske ord!
  Se listen med standard stavefeil.
 5. Har du brukt tekstbindingsord (“transitions/ linking words”)? However, furthermore osv.? Viktig å bruke i begynnelsen av avsnitt og ofte også inni avsnitt, for å gi teksten flyt. Se egen liste i Enter s. 82.
 6. Er språket ordentlig engelsk eller “NorwEnglish”? Les setningene “høyt” (inni hodet). Hvis de høres norske eller klossete eller dårlige ut, se om du kan omformulere dem.
 7. Bruker du et variert ordforråd? Bruker du de samme enkle, kjedelige ordene hele tiden (“big”, “bad” osv.)? Prøv å bruke mer varierte ord. Prøv å flette inn ord vi har hatt I timer og tekster. Men ikke bruk ord du ikke kjenner til (rett fra ordbok).
 8. Er tegnsettingen riktig? Mangler du kommaer? Bør noen setninger deles opp? Bruker du apostrof feil? Det er = it’s. Hans = his, ikke he’s. Du er = you’re, ikke your. Guttens = the boy’s. Guttene = the boys.
 9. Er store bokstaver riktig?: Engelsk bruker store bokstaver på måneder, språk og nasjonaliteter (English, French), titler på bøker filmer osv., Husk at jeg = I.
 10. Ta en mini-pause. Strekk, kikk ut vinduet. Sjekk for feil en gang til. . There is/there are etc. – se listen med standardfeil.
 11. Lagre en siste gang, så last opp.

 

FERDIG!

Legg igjen en kommentar