Standardfeil i engelsk

"It is many who mean that to write english correct is wery dificult". Ser du alle feilene i denne setningen?
«It is many who mean that to write english correct is wery dificult». Ser du alle feilene i denne setningen?

Her er en liste over de vanligste typer feil i elevtekster. Forstå feilene og unngå dem!

 1. Concord

På engelsk må subjekt og verbal henge sammen. Begge må enten være entall eller flertall. Eks: Entall: He is 13 years old. Flertall: They are 25 years old. Det er bare -s der man kan erstatte subjektet med «he», «she» eller «it.

2. -ing-form

Lages ved å bruke verbet be (i riktig tid og til riktig subjekt) + ing-formen av hovedverbet.

Presens samtidsform: Brukes når du snakker om noe som hender  akkurat nå:

 • Eks: ”it is raining” (det regner akkurat nå)

En vanlig elevfeil er å overbruke -ing-form.

Hvis noe foregår/ foregikk ofte, alltid, aldri eller generelt, skal du bruke vanlig presens eller preteritum:

 • Eks: ”She writes books” (det er det hun driver med, det er jobben hennes).
 • «She’s writing a book» (det er det hun driver med akkurat nå, eller nå for tiden)
 1. Verbtid–bruk

På engelsk bruker vi som regel samme tid av verbet som vi gjør på norsk. Ikke bland fortid og nåtid på engelsk heller.

 1. Verb-bøying – regelrette verb

  Staves alltid med – ed i preteritum og perfektum, selv om det uttales med -t. Asked, ikke askt. Happened, ikke happend (og det heter ikke «to happend»)
 1. Verb-bøying – uregelrette verb

Lærte du dem på barneskolen? Glemt dem? Se egen liste i ordboken eller i engelskbokens bakerste del.

 1. It/there

It brukes alltid om vær og vind, temperaturer, tid og avstand.

 • Eks: It is raining. It is really cold outside. It was time to go.

It brukes hvis det er et svar på hva noe er. Eks: It’s a rat!

There: Dersom en på norsk kan si det finnes/ forekommer/ eksisterer så bruker man there pluss en form av to be på engelsk. ”There’s a rat in the kitchen”.

 1. Tegnsetting

Punktum brukes som på norsk.
Komma brukes som på norsk, men  også:

 • etter åpnings- og avslutningshilsen i brev: «Dear Madam», «Yours sincerely,»
 • I forbindelse med direkte tale: He answered scornfully, “The day after never!”
 • for å skille ut halespørsmål: You’re fine now though, aren’t you? You went to school with her, didn’t you?
 • for å skille ut adverbial: She, however, did not look pleased at all. Nevertheless, they kept on driving

Apostrof er også noe mange elever bruker feil. For det første er det tasten ved siden av æ på norsk windows-tastatur, IKKE tasten med skråstrek (så det blir don’t, ikke don`t).

Apostrof brukes:

 • ved sammentrekning: don’t,  wouldn’t
 • ved genitiv (eieform): The school’s, Paul’s (men ikke its = dens eller his = hans)
 •  IKKE ved flertall (girls, ikke girl’s)
 1. Ordstilling

Engelsk har av og til en annen ordstilling enn norsk. Normal ordstilling på engelsk er subjekt før verbal. På engelsk gjelder dette også etter adverbial:

”Suddenly, I heard a shot”.

På norsk snur vi på subjekt og verbal hvis noe er foran:
«Plutselig hørte jeg et skudd.» Det gjøres IKKE på engelsk.

 1. Artikler – a/an

A brukes når ordet som kommer etter, starter med en konsonantlyd. A pear. 

An brukes når ordet som kommer etter, starter med en vokallyd. An apple

 1. Bruk/ikke-bruk av the og a/an

Det som er viktig å huske er at den bestemte artikkel brukes annerledes på engelsk enn på norsk. Noen av de vanligste forskjellene:

Abstrakte begreper som kjærligheten, livet osv. ”love”, (ikke ”the love”). Livet = «life»(ikke «the life»)
Mange forkortelser. USA: «The USA», ikke bare ”USA”. CIA = «the CIA»

 1. Staving (høyfrekvente ord, se egen liste for klassikerne)

 2. Who/ which/ that

  Who og which brukes ved unødvendige leddsetninger. Who brukes kun om mennesker.
  That brukes ved nødvendige bisetninger.
  “You’re the one that I want”.
  “The car, which belonged to his father, was quite fast.”

 3. Adverb/ adjektiv

  Adjektiv beskriver substantiv eller pronomen. Adverb beskriver verb, adjektiv og adverb. Adverb får som regel –ly-endelse.
  “It’s a slow car”. “He drives slowly”.

 4. Preposisjonsfeil

  Preposisjoner er vanskelig og ulogisk både på norsk og engelsk. Engelsk bruker ofte andre preposisjoner enn norsk. Eks.: Hun er sint på deg = She is mad at you/ She is angry with.

 5. Uidiomatiske setninger/ fraser og

 6. Uidiomatisk ordvalg

  Noen ord og fraser (setninger eller grupper av ord) er ikke riktig å bruke i en gitt sammenheng selv om de kanskje vil bli forstått. Mange er ikke direkte feil, men høres utenlandske og rare ut. Mye av dette «bare er sånn».

  Jo mer du leser og hører, jo mer «magefølelse» vil du få for hva som er riktig og god engelsk og hva som blir rart og feil.

One Reply to “Standardfeil i engelsk”

 1. very cool dokument bra job

Legg igjen en kommentar