De vanligste stavefeil på engelsk

Dette er en samling med de vanligste stavefeil som elever (og andre gjør på engelsk).

Husk: Word godtar alt som er et ord. Det er ikke nødvendigvis det riktige ordet. Ordene til venstre er stort sett ordentlige ord, men de betyr noe annet enn det elever vil uttrykke (som står til høyre).

Galt Riktig  
where Were Var (flertall)
were where Hvor
there Their/ they’re Deres (3. person)/de er
your You’re Du/ dere er
You’re your Din/ deres (2. Person)
defiantly definitely Definitivt
It’s its Dens, dets
He’s his Hans
off of Av/til osv. (utt. avv)
of off Av, bort fra osv. (utt. Af eller åff)
i I Jeg (alltid stor bokstav!!)
shure sure Sikker(t)
exiting exciting spennende
witch which hvilken
allot A lot mange
whit with Med
cud could kunne
It`s It’s Ikke bland apostrof og aksent. Apostrof-tasten er vedsiden av æ
Wierd weird Rar
loose lose Å tape
lose loose løs
then than enn
beacuse because Fordi
cause because Fordi
goverment government Regjering/ staten
happend Happen Å skje
Nesesary, nessecary necessary nødvendig
belive believe Tro/ mene
to too Også
too to Til
To/too two To
maby maybe Kanskje
Succes success Suksess
here her Henne(s)
her here Her
hair here Her
wery/ weary very Svært/ meget/ veldig
Your self yourself Selv/deg/deg selv
Your selves yourself Selv/deg/deg selv
Them self Themselves Selv/seg/ seg selv
Red Read Leste/lest
weather whether Om, hvorvidt
seam seem Synes/ virke
quiet quite Ganske/ temmelig
peoples people Folk (peoples betyr folkeslag)
Different Difference Forskjell (different = forskjellig)
Brake Break Brekke, bryte osv.  (brake = bremse)

 

Legg igjen en kommentar