En typisk religion

EN TYPISK RELIGION

Denne læringsfiguren skal vi bruke mye. Du kan ha den som et notathjul i kladdeboken din og notere stikkord på riktig plass når du leser i læreboken. Figuren brukes også aktivt i vurderingen i faget. Videre kan denne oversikten brukes som disposisjon i samtalen til offentlig eksamen i KRLE

Det finnes flere hundre forklaringer på hva en religion er. Man kan bli ganske forvirret av å lese alle disse. Vi skal forenkle arbeidet med å bruke de følgende hovedpunktene når vi arbeider i KRLE. Hovedpunktene vil være vår forklaring på hvordan en typisk religion er bygget opp.

 

Hellige tekster

 kollasjhelligetekstersemittiskereligionerDette punktet handler om de religiøse tekstene i hver religion. Det som er typisk for disse er at de handler om både gud(er) og mennesker. Det er i tekstene at medlemmene av en religion kan lære om den eller de gudene de tilber, hvordan de kan oppnå en eller annen frelse, viktige ritualer og seremonier, hva symbolene betyr og historien til religionen. De hellige tekstene tolkes forskjellig av ulike lesere og det er ofte dette som fører til at det dannes forskjellige grupper inni religionen. Hellige tekster kalles også for myter eller hellige skrifter.

 Gudelære

Dette punktet handler om hvordan medlemmene i en religion beskriver sin eller sine guder. Dette er for mange veldig privat og individuelt. Likevel er det noe som er felles blant medlemmene.

Guden(es) navn

Gud(ene) skaper

Gud(ene) dømmer

Gud(ene) frelser menneskene fra noe som er lidelsesfullt

Gud(ene) beskrives med kjønn

Gud(ene) er aktive eller passive i menneskenes daglige liv

Gud(ene) er forbundet med synlige gjenstander, lyder eller lukter

Gud(ene) kobles til ordet renhet og det hellige

Gud(ene) tilbes ofte i hellige bygninger eller på hellige steder

Gud(ene) er involvert i fortellinger i de hellige tekstene

Frelseslære

Dette punktet handler om hvordan den enkelte religion løser problemet med lidelse i menneskenes liv. Noen religioner tilbyr en løsning mens mennesket lever, andre tilbyr en løsning i en tilværelse etter at livet på jorden er ferdig.

Ritualer

Dette punktet handler om faste handlinger mennesket gjør som er forbundet med det hellige(ofte gud(ene)). Mange av ritualene i en religion er nødvendige å gjøre for å oppnå frelse, enten for en enkelt person eller for en hel gruppe. De hellige tekstene er ofte et slags manus for ritualene i en religion. Ritualene er også ofte en del av historien i en religion.

Symboler

Hvis vi tar en rundtur i verden vil vi se at nesten hva som helst kan bli et religiøst symbol. Gjennom historien har alt fra pinner, insekter, kroppsdeler, bygninger, lyder, lukter, mat, hårsveiser og mye mer vært hellige symboler. I KRLE bruker vi en  veldig forenklet forklaring på hva et symbol er. Symboler er ting og tang som hjelper mennesker å huske hva de skal tro på. Mennesker finner ofte ideer til symboler i de hellige tekstene sine og symbolene tolkes ofte ulikt, særlig mellom ulike grupper i samme religion.

Historie

Dette punktet handler om at enhver religion har startet en gang i tiden. De religionene vi jobber med er fortsatt aktive. Mange religioner har forsvunnet gjennom historien. Det er vanlig at en religion går gjennom mange forandringer i løpet av sin historie. Religioner kan starte i det små og deretter vokse seg store både i geografi og antall medlemmer. Religioner kan også miste medlemmer og flytte seg geografisk. I løpet av historien kan det dukke opp nye symboler, grupper, ritualer, tekster, nytolkninger av tekster og frelseslære. Ofte er det slik at medlemmene av en religion har et annet syn på sin historie enn det arkeologer og andre forskere har. Historien til en religion blir ofte blandet inn i politikk. Mange religioner ha sin egen tidsregning og kalender som kommer i tillegg til den kristne tidsregningen. Den kristne tidsregningen er den som brukes i hele verden.

Grupper og retninger

Dette punktet handler om at medlemmene i en religion ofte deler seg i grupper fordi de ikke er enige om viktige ting. Disse gruppene kan vokse gjennom historien og blir ofte kalt retninger etterhvert. Uenigheten kan dreie seg om småting som ikke fører til noen konflikt eller større temaer som i verste fall kan føre til voldsbruk og krig. Retningene oppstår i religionens historie og er ofte forbundet med ulik tolkning av de hellige tekstene. Retningene har ofte ulike ritualer og symboler, men som regel har alle retningene innen en religion visse felles kjernepunkter. Hvis du lærer deg dette punktet grundig vil det bidra til å bremse fordommer, diskriminering, fremmedfrykt og rasisme i dagens samfunn.

Menneskesyn

Dette punktet handler om at hver religion har sin egen forklaring på hva et menneske er. Ofte skilles mennesket fra naturen og gud(ene). Det er vanlig at menneskesynet inneholder noen punkter om: kjønn, alder, seksualitet, seksuell legning, forholdet mellom kjønnene, mennesket som ondt eller godt, menneskets mulighet til å møte det hellige, døden, moral og etikk. Menneskesynet i en religion kan forandre over tid gjennom ulike tolkninger av de hellige tekstene blant de ulike retningene. Menneskesynet til en religion blir ofte blandet inn i politikk.

Jahve

Skapelse

Oppdrag

Belønning/straff

Legg igjen en kommentar