Retninger i jødedommen

  Liberale Kulturelle jøder Deltar i deler av kulturen uten stort fokus på det religioøse Moderate Reformerte jøder Godtar en god del endring av religionen for å tilpasse den til dagens samfunn Konservative Konservative jøder Bevarer mye av religionen men forandrer ting der hvor man mener det er nødvendig Ortodokse Ortodokse jøder Forsøker å overholde […]

Jødedommens historie

Urtiden: Skapelsen av verden, Adam og Eva, Noah m.m. Ca. 1800 f.Kr: Abrahams pakt med Jahve og omskjæring Ca. 1400 f.Kr.: Folket flytter inn i Egypt Ca. 1200 f.Kr.: Moses og folket, utvandring fra Egypt, ørken-vandringen, lovene gis på Sinai, innflytting i Kanaan. Ca. 1000 f. Kr. Davids kongedømme i Jerusalem. Jødenes gullalder. Ca. 500 […]

Jødedommens historie

Urtiden: Skapelsen av verden, Adam og Eva, Noah m.m. Ca. 1800 f.Kr: Abrahams pakt med Jahve og omskjæring Ca. 1400 f.Kr.: Folket flytter inn i Egypt Ca. 1200 f.Kr.: Moses og folket, utvandring fra Egypt, ørken-vandringen, lovene gis på Sinai, innflytting i Kanaan. Ca. 1000 f. Kr. Davids kongedømme i Jerusalem. Jødenes gullalder. Ca. 500 […]