Kjernen i samfunnsfaget

SAMFUNNSFAG

Kjernen i samfunnsfag henger sammen med stikkordene makt, individ og samfunn. For å forstå hva denne kjernen egentlig går ut på kan det være fint å prøve å finne eksempler fra vår hverdag og ting man husker fra historieundervisningen.

  1. Leggetider
  2. Innetider
  3. Hvem får sitte foran i bilen på tur?
  4. Hvem kjører oftest?
  5. Hvem bestemmer egentlig hvilke klær man går med?
  6. Hitler
  7. Slavehandel
  8. Nelson Mandela
  9. Reglene på skolen din

Legg igjen en kommentar