Retninger i jødedommen

 

Liberale

Kulturelle jøder

Deltar i deler av kulturen uten stort fokus på det religioøse

Moderate

Reformerte jøder

Godtar en god del endring av religionen for å tilpasse den til dagens samfunn

Konservative

Konservative jøder

Bevarer mye av religionen men forandrer ting der hvor man mener det er nødvendig

Ortodokse

Ortodokse jøder

Forsøker å overholde alle regler i hverdagen. Jødene i Norge kalles ortodokse.

Ultra-ortodokse

Ultra-ortodokse/Hasid-jøder

Forsøker å overholde alle lover og tradisjoner kombinert med særegen livsstil.

Radikale

Diverse

Radikale jøder vil si jøder som ønsker en rask og større endring av religiøst liv. I enkelte miljøer forsvares bruk av vold for å oppnå dette.

Legg igjen en kommentar