Den kalde krigen – bakgrunnen for supermaktenes politikk

Virkelighetsoppfatning + håp + frykt = utenrikspolitikk

Hva var det så USA og Sovjetunionen ville? Hva ble politikken til de to supermaktene? Politikken til USA og Sovjetunionen var påvirket av tre faktorer: Håp, frykt og virkelighetsoppfatning. Disse var helt ulike hos USA og Sovjetunionen. Her er en skjematisk fremstilling av virkelighetsoppfatning, håp, frykt og politikk.

For enkelthets skyld lar vi Stalin representere Sovjetunionen og Truman representere USA, selv om andre ledere var involvert senere. Bildet er fra Potsdam-konferansen i 1945 (fra Wikipedia). Les først virkelighetsoppfatning, deretter håp og frykt.

Klikk på bildene for å få dem i full størrelse.

Sovjetunionen tvinger Øst-Europa til å bli kommunistisk

Lysbilde1

Jernteppet, politisk undertrykkelse i kommunistiske land

Lysbilde2

Sovjetunionen støtter kommunistiske bevegelser i «den tredje verden»

Lysbilde3

USA krever frie valg i Europa, støtter demokratiske regjeringer selv om de er ganske sosialistiske

Lysbilde4

Opprettelse av NATO

Truman-doktrinen, atom-trusler, forfølgelse av kommunister

Marshall-hjelpen og velferdsstat

Lysbilde7

«Domino-teorien»: Truman-doktrinen fører USA inn i krig i Korea og Vietnam

Lysbilde8

 

 

Virkelighetsoppfatning – håp – frykt – politikk den kalde krigen – tegningene som powerpoint.

Legg igjen en kommentar