Jødedommens menneskesyn

Begrepet menneskesyn har å gjøre med hvordan medlemmer i en religion eller et livssyn definerer hva et menneske er og hva et menneske skal gjøre.

I jødedommen legges det vekt på at mennesket

  • er skapt av G-d

  • har noen likheter med G-d
  • kan skille mellom ondt og godt og har en samvittighet
  • er et godt vesen, men som kan gjøre onde handlinger og feil
  • er delt i kjønn som har samme verdi, men ulike oppgaver i livet
  • har sjel som kommer fra himmelen og kropp som kommer fra jorden

 

Temaet abort kan også knyttes til menneskesyn. I jødedommen godtas som regel abort hvis det dreier seg om voldtekt, incest, alvorlige komplikasjoner som setter mors liv i fare eller alvorlige skader på barnet. Jøder som ønsker å gjennomføre abort må kontakte en rabbiner for å få veiledning.

Temaet menneskesyn kan også knyttes til temaet seksualitet. I jødedommen er det generelt en oppfatning om at seksualiteten skal leves ut innenfor et lovlig ekteskap.

 

Mennesket er skapt av Jahve og kan inngå avtaler, be om hjelp og tilgivelse fra Jahve.

Jødene ble valgt av G-d til å utføre et oppdrag på jorden.

Ekteskap mellom mann og kvinne skal være grunnlaget for familien. Det er et ideale med mange barn.

 

 

Legg igjen en kommentar