Hvorfor land er fattige: Tilfellet Sierra Leone
Økonomi / Ukategorisert / Verden i dag

Hvorfor land er fattige: Tilfellet Sierra Leone

Hvorfor er noen land blitt rike, mens andre land holdes i fattigdom? Svaret finnes svært ofte i måten landet blir styrt på. Denne artikkelen er en oppsummering av et kapittel i James Robinsons bok «Why Nations Fail», som handler om nettopp dette. Mer spesifikt handler det om det afrikanske landet Sierra Leone, som er typisk … Continue reading

Ukategorisert

Nedbrutte kompetansemål i matematikk

Nedbrutte kompetansemål matematikk (word-dokument) Veiledende læringsmål – innledning     Læreplanen Kunnskapsløftet og lokalt læreplanarbeid   Læreplanen Kunnskapsløftet fokuserer på å utvikle elevenes kompetanse, og kompetansemål i fag beskriver hva eleven skal kunne mestre på utvalgte trinn.   Kompetansemålene er formulert innenfor hovedområder i fagene. De utfyller hverandre og må sees i sammenheng når opplæringen planlegges, og … Continue reading