Nedbrutte kompetansemål i matematikk

Nedbrutte kompetansemål matematikk (word-dokument) Veiledende læringsmål – innledning     Læreplanen Kunnskapsløftet og lokalt læreplanarbeid   Læreplanen Kunnskapsløftet fokuserer på å utvikle elevenes kompetanse, og kompetansemål i fag beskriver hva eleven skal kunne mestre på utvalgte trinn.   Kompetansemålene er formulert innenfor hovedområder i fagene. De utfyller hverandre og må sees i sammenheng når opplæringen planlegges, og […]