Kjernen i jødedommen

Jahve

Monoteisme betyr at Gud er bare en eneste en.

Shema Israel

Jødenes gud har mange navn: Herren, Adonai m.fl. Hankjønnsbeskrivelser er vanligst.

Bildeforbudet er strengt i jødedommen.

Det kreves spesiell renhet når man nærmer seg det hellige, som er Jahve. Kipa må bæres av menn, kvinner og menn blir skilt i synagogen under gudstjenesten.

Oppdraget

Moses fikk alt fra Jahve på Sinai-fjellet. Det var 613 lover, inkludert de klassiske 10 bud. I tillegg fikk han muntlig forklaring på alle lovene. Lovene står i Toraen, forklaringene ble til en bok som heter Talmud.

Belønning og straff

Det er vanlig for jøder å tolke negative ting som skjedde i den gamle tiden som straff for noe folket gjorde feil. Det er også vanlig at gode ting som skjedde blir tolket som en belønning fra Jahve.

Legg igjen en kommentar