Hvordan hele USA som land styres

 

inauguration flags.jpg

USA og Norge er demokratier. Begge har valg, tredeling av makten og friheter som ytringsfrihet (friheten til å si hva du vil) og rettsstat (dvs. at ingen kan straffes uten dom, eller dømmes uten lov). Men USA og Norge er temmelig forskjellige likevel.

Hvordan hele USA som land styres

Det styret som gjelder hele USA, og ikke bare hver enkelt stat, kalles de føderale myndigheter («the federal government»). Det er basert i Washington DC, og det er her Donald Trump er president. (Men det visste du..!)

Men presidenten har slett ikke all makt. Makten er delt på tre: lovgivende, utøvende og dømmende makt.

 • Lovgivende: Kongressen: vedtar lover og budsjetter (pengebruk og skattlegging)

 • Utøvende: Presidenten: styrer etter lovene, 

 • Dømmende: Domstolene, med Høyesterett på toppen.

 

Grunnen til tredelingen er å unngå at en person eller noen få personer får for mye makt. Derfor har alle disse tre makt over hverandre, slik at det blir en slags balanse:

 • Kongressen vedtar lovene,
 • men presidenten må godkjenne dem. Hvis han ikke vil det, heter det at han nedlegger veto, og da trengs 2/3 flertall i Kongressen for å få gjennom lovforslaget.
 • Presidenten utnevner dommere til Høyesterett, og de må godkjennes av Kongressen.
 • Disse dommerne kan si at lover er mot grunnloven. Da gjelder ikke de lovene. Det var blant annet slik man fikk slutt på raseskille på skolene og fikk innført selvbestemt abort – ganske viktige ting!
 • Kongressen kan vedta å avsette presidenten, hvis de mener at han er skyldig i høyforræderi, korrupsjon eller andre alvorlige forbrytelser.

Ett land – 50 stater

norway vs. usa

USA er et mye større land enn Norge. Det består av 50 stater (også kalt delstater), som har ganske mye selvstendighet. De kan lage egne lover, for eksempel: aldersgrense for alkohol og «lappen» på bil, hva som skal undervises i skolen, hvor strenge straffer det skal være for kriminalitet, om det skal være dødsstraff eller ikke.

Hver stat har også en tredeling av makten, slik som USA som helhet (og Norge):

 • Lovgivende makt: Delstatens lovgivende forsamling (forskjellige navn i forskjellige stater)

 • Utøvende makt: Guvernøren

 • Dømmende makt: domstolene, med Høyesterett (State Supreme Court) på toppen.

Dette er en figur som forsøker å forklare hva slags makt de forskjellige «grenene» har over hverandre.

The three powers of Government control each other in various ways so that no one "branch" gets too powerful
Hvordan «checks and balances» sørger for at en del av myndighetene ikke blir for mektig.

 

USA vs. Norge

Her er et VENN-diagram som sammenligner styringssystemene i USA og Norge.

En oversikt over forskjeller og likheter mellom USA og Norge når det gjelder styresett
En oversikt over forskjeller og likheter mellom USA og Norge når det gjelder styresett

 

Legg igjen en kommentar