Hvorfor land er fattige: Tilfellet Sierra Leone
Økonomi / Ukategorisert / Verden i dag

Hvorfor land er fattige: Tilfellet Sierra Leone

Hvorfor er noen land blitt rike, mens andre land holdes i fattigdom? Svaret finnes svært ofte i måten landet blir styrt på. Denne artikkelen er en oppsummering av et kapittel i James Robinsons bok «Why Nations Fail», som handler om nettopp dette. Mer spesifikt handler det om det afrikanske landet Sierra Leone, som er typisk … Continue reading