Blandingsøkonomi – mellom kommunisme og kapitalisme

De fleste land i dag har en eller annen form for blandingsøkonomi, dvs. et sted mellom kapitalisme og kommunisme. Stort sett har de fleste land beveget seg mer i høyreretning siden 1980, dvs. i retning ren kapitalisme. Hva er blandingsøkonomi i forhold til kommunisme og kapitalisme? Kommunisme Blandingsøkonomi Kapitalisme (ren kapitalisme, også kjent som liberalisme […]

FATT forskjellen mellom kapitalisme og kommunisme

Et spørsmål som nesten garantert kommer på muntlig eksamen hvis du får den kalde krigen, er forskjellen på kommunisme og kapitalisme. Det er veldig viktig at du viser at du skjønner ideologier. Her er kortversjonen:   Kapitalisme (ren kapitalisme) Kommunisme Privat eiendomsrett. Privatpersoner har rett til å eie ting, som firmaer, bygninger og landområder Statlig […]

Kapitalisme vs. kommunisme: Kritikk av kapitalismen 

Den rene kapitalismen (også kjent som nyliberalismen) går ut på følgende: (I følge ikke-kapitalister): 1. Privat eiendomsrett gir utnyttelse. Ved at noen eier ting –  bygninger, firmaer og landområder – kan de utnytte andre. De kan tilby lave lønninger og dårlige arbeidsforhold, høye husleier og utestengelse fra strender og naturområder, og folk er nødt til å godta det, fordi noen eier […]

FATT kapitalismen/ nyliberalismen

Nyliberalismen eller den rene kapitalismen (i følge kapitalistene) Kapitalismen er det dominerende økonomiske systemet i verden i dag. Det var også dominerende i alle rike land før 1917, dvs. før utbredelsen av kommunisme og diverse typer blandingsøkonomi, som varte frem til ca. 1990. Dagens utgave av «ren kapitalisme» kalles ofte nyliberalisme. Få land praktiserer den fullt ut, men de […]