FATT kapitalismen/ nyliberalismen

Nyliberalismen eller den rene kapitalismen (i følge kapitalistene)

Kapitalismen har gjort at Bill Gates eier nesten 80 milliarder dollar, eller 40.000 ganger så mye som gjennomsnittsnordmannen (2 mill.)
Kapitalismen har gjort at Bill Gates eier nesten 80 milliarder dollar, eller 40.000 ganger så mye som gjennomsnittsnordmannen (2 mill.)

Kapitalismen er det dominerende økonomiske systemet i verden i dag. Det var også dominerende i alle rike land før 1917, dvs. før utbredelsen av kommunisme og diverse typer blandingsøkonomi, som varte frem til ca. 1990. Dagens utgave av «ren kapitalisme» kalles ofte nyliberalisme. Få land praktiserer den fullt ut, men de fleste land er påvirket av ideene fra den.

Kapitalismen/nyliberalisme er basert på følgende: (I følge de som tror på den):

1. Privat eiendomsrett. Man skal ha rett til å eie ting, som penger, bygninger, firmaer og landområder, uten at staten skal bestemme noe særlig hva du gjør med det du eier. Med andre ord…

2. Staten skal ikke blande seg inn i økonomien. Jo mindre staten blander seg inn, jo bedre fungerer…

3. Markedsøkonomi. Fri konkurranse mellom firmaer, produkter og tjenester gjør at alle prøver å lage det beste og/eller billigste produktet, og finne opp nye metoder å gjøre produksjonen billigere og bedre på. Priser og produksjonsmengde er styrt av tilbud og etterspørsel. Hvis mange vil ha noe, går prisen opp, og da blir det produsert mer av dette. Hvis få vil ha noe, går prisen ned, og da blir det produsert mindre av det.

4. Aksept for økonomiske forskjeller. Ønsket om å bli rik er en viktig drivkraft i kapitalismen. I et kapitalistisk samfunn er det greit, og bra, at noen eier enn andre. Det er nemlig de som har masse penger til overs som kan starte nye bedrifter, satse på ny teknologi osv. Hvis det er høy skatt eller andre hindringer, er det ikke så mange som vil jobbe nesten døgnet rundt og risikere sparepengene sine for å skape bedrifter og utvikle nye produkter og ideer. Ønsket om å bli rik gjør at folk «står på», og bruker sin arbeidskraft og kreativitet til å skape noe som alle får nytte av (produkter, arbeidsplasser, skatteinntekter). Frykten for å bli fattig, eller fattigere gjør at folk «skjerper seg».

Med andre ord:

«Greed is good».

greed
Gordon Gecko i Michael Douglas’ skikkelse er en karikatur av en ond kapitalist i 80-tallsfilmen Wall Street. For mange på den virkelige Wall Street er han blitt en helt….

«Grådighet er bra» er en litt «harry» oppsummering av kapitalismen i filmen «Wall Street». Det er satt på spissen, men den samme ideen finnes hos kapitalismens «grunnlegger» Adam Smith. Hvordan kan dette stemme? Jo, fordi:

Alles grådighet til sammen blir til alles beste

Her handler jeg ikke en gang til.
Her handler jeg ikke en gang til.

En som driver en matbutikk vil anstrenge seg for å unngå bedervet mat eller dårlig hygiene, ellers blir folk syke av maten, og da mister han kunder. (Dette er det klassiske eksemplet til Adam Smith).

Mobilskjermer er svært avanserte og resultatet av tusenvis av menneskers kunnskap, arbeid og gode ideer.
Mobilskjermer er svært avanserte og resultatet av tusenvis av menneskers kunnskap, arbeid og gode ideer.

En ingeniør hos Apple som jobber med skjermer vil anstrenge seg for å finne de beste løsningene for touchskjermer, og sørge for at de virker best mulig og er billig nok å produsere. Hvorfor? Fordi han gjerne vil ha lønnstillegg, bonus eller en høyere stilling. Han vil i alle fall unngå å miste jobben.

Toppsjefen i Apple vil anstrenge seg for sørge for at alle under han kommer opp med de beste løsningene og til sammen lager den best mulige mobiltelefonen. Fordi han vil at Apple skal selge flest mulig mobiltelefoner og at han selv skal tjene mest mulig penger.

Alle disse menneskenes «grådighet» gir bedre mobiltelefoner og mat som er bra og som man ikke blir syk av. Alle vil gjøre en best mulig, eller bra nok jobb, fordi de ønsker mer penger og frykter å få mindre.

Alle menneskers «grådighet» i konkurranse med hverandre gir altså et rikere samfunn og stadig bedre produkter og tjenester.

Den som har malt dette, vil tjene mindre penger enn en som maler bra.
Den som har malt dette, vil tjene mindre penger enn en som maler bra.

Sier de som er tilhengere av kapitalismen. Kommunister og sosialister er ikke enige.

Hva er galt med kapitalismen/ nyliberalismen, i følge kommunister og sosialister? Les her!

Legg igjen en kommentar