FATT forskjellen mellom kapitalisme og kommunisme

Et spørsmål som nesten garantert kommer på muntlig eksamen hvis du får den kalde krigen, er forskjellen på kommunisme og kapitalisme. Det er veldig viktig at du viser at du skjønner ideologier. Her er kortversjonen:

 

adam smith vs karl marx

Kapitalisme (ren kapitalisme) Kommunisme
Privat eiendomsrett. Privatpersoner har rett til å eie ting, som firmaer, bygninger og landområder Statlig eierskap. Folket, dvs. staten, eier alle firmaer, bygninger og landområder. Kun personlig eiendomsrett til småting som klær og møbler.
Markedsøkonomi. Fri konkurranse mellom firmaer, produkter og tjenester gjør at alle prøver å lage det beste og/ eller billigste produktet eller tjenesten. Priser og produksjonsmengde er styrt av tilbud og etterspørsel. Planøkonomi. Staten lager detaljerte planer for hva ting skal koste, hva som skal produseres, hvor mye, hvor og av hvem. Priser og produksjonsmengde er styrt av femårsplaner.
Lønn blir fastsatt individuelt og styrt av tilbud og etterspørsel (hvor mange som kan gjøre en bestemt jobb/ hvor stort behovet for denne typen arbeidstakere er) Lønn blir fastsatt av staten.
Aksept for økonomiske forskjeller.
Ønsket om å bli rik gjør at folk «står på», og bruker sin arbeidskraft og kreativitet til å skape stadig bedre produkter ogtjenester.Frykten for å bli fattig, eller fattigere, gjør at folk «skjerper seg».
Ønske om økonomisk likhet og rettferdighet.
Det at noen eier mer enn andre er opphavet til utnytting og urettferdighet. Eiendomsrett = utnyttelsesrett. OBS: Det kan være noe lønnsforskjeller i kommunismen, f.eks. ekstra lønn til de som jobber raskt, eller til eksperter av forskjellig slag. Men det er ikke forskjeller i hvor mye folk eier (bortsett fra småting som klær, møbler og annet).
De rike har penger til overs som de kan investere, og satse på nye ideer (firmaer, produkter og teknologi). Dette skjer i hovedsak gjennom banker og aksjemarkedet. Staten investerer penger i det som er bestemt som satsingsområder.
Les mer om kapitalismen

Les om venstresidens kritikk av kapitalismen

Les mer om kommunismen (Prezi)

OBS: få samfunn har hatt rendyrket kapitalisme. De fleste har hatt en blanding av kapitalisme og sosialisme: blandingsøkonomi.

Legg igjen en kommentar