FATT forskjellen mellom kapitalisme og kommunisme

Et spørsmål som nesten garantert kommer på muntlig eksamen hvis du får den kalde krigen, er forskjellen på kommunisme og kapitalisme. Det er veldig viktig at du viser at du skjønner ideologier. Her er kortversjonen:   Kapitalisme (ren kapitalisme) Kommunisme Privat eiendomsrett. Privatpersoner har rett til å eie ting, som firmaer, bygninger og landområder Statlig […]

Kapitalisme vs. kommunisme: Kritikk av kapitalismen 

Den rene kapitalismen (også kjent som nyliberalismen) går ut på følgende: (I følge ikke-kapitalister): 1. Privat eiendomsrett gir utnyttelse. Ved at noen eier ting –  bygninger, firmaer og landområder – kan de utnytte andre. De kan tilby lave lønninger og dårlige arbeidsforhold, høye husleier og utestengelse fra strender og naturområder, og folk er nødt til å godta det, fordi noen eier […]