«Alle er ute etter å ta oss» – hvorfor Russland er (og alltid har vært) paranoide

Mye av politikken til russiske ledere gjennom hele historien, helt frem til Putin i våre dager, kan synes merkelig og aggressiv, ikke minst nå på grunn av russernes invasjon av Ukraina. Mye av forklaringen på russiske regimers mentalitet er deres syn på historien. Det går ut på at land utenfor Russland stort sett er ute etter å ta dem. Russland har vært offeret, ikke angriperen. Dette høres fjernt ut, men er ikke helt uten grunn. Se på dette:

Mongolene spredte død og ødeleggelse, og hersket i Russland i flere hundre år.

1237: Mongolene invaderer Russland, dreper hundretusenvis av mennesker og reduserer de viktigste byene til aske. Mongolene/ tatarene hersker i Russland i ca. 200 år.

Polen-Litauen på sitt største hadde spist seg langt inn på russisk territorium
Polen-Litauen på sitt største hadde spist seg langt inn på russisk territorium

15-1600-tallet: Polen-Litauen spiser seg inn på stadig mer av Russland. Polske styrker invaderer Russland, inkludert Moskva, flere ganger.

Mazepa2[1]
Karl 12. av Sverige forsøkte å invadere Russland. Det gikk ikke bra.

1708-1709: Sverige under Karl 12. invaderer Russland som en del av den store nordiske krigen. Taper i slaget ved Poltava (dagens Ukraina)

Napoleon prøvde å invadere RUssland i 1812. Det gikk heller ikke så bra.
Napoleon prøvde å invadere Russland i 1812. Det gikk heller ikke så bra.

1812: Napoleon invaderer Russland med den største hæren i historien til da (680.000 mann). Over halvparten av soldatene er ikke franske, men polske og tyske. Kommer så langt som til Moskva, men vinteren og den brente jords taktikk tvinger ham til et fryktelig tilbaketog.

French_squadron_Crimean_war_267106
Franske krigsskip under Krimkrigen

1853-56: Krimkrigen. Det osmanske (tyrkiske) riket går til krig mot Russland, og får militær støtte av styrker fra Frankrike, Storbritannia og kongeriket Sardinia. De europeiske landene allierte seg altså med det muslimske, korrupte osmanske riket mot kristne, europeiske Russland!

Russo-Japanese War in Color (7)
Russernes nederlag mot de ikke-hvite japanerne var det sjokk for den tidens rasistiske hvite mennesker.

1904-5: Den russisk-japanske krig. Japanerne angrep, og vant en ydmykende seier over Russland. Ydmykende ikke minst fordi dette var den første gangen en ikke-europeisk makt hadde vunnet over et europeisk land i en krig. Storbritannia hjalp Japan ved å nekte russiske krigsskip å seile gjennom Suez-kanalen.

Russerne tapte en hel arme i slaget ved Tannenberg.
Første verdenskrig: Russerne tapte en hel arme i slaget ved Tannenberg.

1914: Den første verdenskrig: Tyskland invaderer Russland fordi Russland nekter å demobilisere hæren i kjølvannet av krisen på grunn av skuddene i Sarajevo. Tyskland vinner stort i flere slag, og  Russland lider forferdelige tap. Det totale kaos og nederlagene utløser den russiske revolusjon.

Russland måtte gå med på å miste masse land etter første verdenskrig, på tross av at de var på "riktig" side under krigen.
Russland måtte gå med på å miste masse land etter første verdenskrig, på tross av at de var på «riktig» side under krigen.

1919: De allierte dikterer fredsavtaler med Tyskland, Østerrike-Ungarn og det osmanske riket uten at Russland får være med på forhandlingene. Mens de andre allierte får krigsskadeerstatninger og landområder, får Russland ingenting. Enda verre: de må gi fra seg land; en god del av sitt vestlige territorium går til Polen, og Finland, Estland, Latvia og Litauen får selvstendighet. Russland blir behandlet som om de var på den tapende siden.

rus-vlad-troops
Alle stormakter og en god del mindre land gikk sammen om å knuse kommunistene i den russiske borgerkrigen. De lyktes ikke.

1918-1921: Den russiske borgerkrigen, mellom kommunistene («de røde») og ikke-kommunistene («de hvite»). USA, Storbritannia, Canada, Australia, Frankrike,  Tsjekkoslovakia, Romania, Serbia, Italia, Kina, Polen, Hellas og Japan, blander seg inn på de hvites side. Likevel seirer kommunistene.

Nazistene forårsaket enorme ødeleggelser og lidelser for Russland.
Nazistene forårsaket enorme ødeleggelser og lidelser for Russland.

1939:

Annen verdenskrig: Hitler invaderer Polen og utløser annen verdenskrig. Sovjetunionen, alliert med Hitler, invaderer Polen fra øst, for å ta tilbake territorium de mistet etter første verdenskrig. Dette territoriet gir Sovjetunionen ikke tilbake, men er i dag en del av Ukraina.

1941: Hitler invaderer Sovjetunionen. «Operasjon Barbarossa», som den ble kalt, var den største militære operasjon i historien – Tyskland sender tre millioner soldater. Målet med invasjonen var folkemord: å «tømme» de vestlige delene av Sovjetunionen for russiske og andre slaviske folk, enten ved å drepe eller å tvinge på flukt, slik at disse fruktbare områdene kunne bli nytt land for tyske/ ariske bosettere. Sovjetunionen ender opp med å miste totalt over 25 millioner mennesker (tallene varierer mye), og nesten 14 millioner av disse var russiske.

1945: Med ufattelige ofre ender Sovjetunionen til slutt med å vinne over Nazi-Tyskland i det russerne kaller «den store fedrelandskrigen».

For å hindre en ny slik katastrofe, sørger Sovjetunionen for å installere kommunistiske, pro-sovjetiske regimer i de landene i Øst-Europa frigjort av den Røde Hær.

1949: USA og de fleste ikke-kommunistiske landene i Europa danner en anti-russisk og anti-kommunistisk allianse kalt NATO. Sovjetunionen svarer med å opprette Warszawa-pakten.

Under den kalde krigen levde verden med frykten for atomkrig
Under den kalde krigen levde verden med frykten for atomkrig

1949-1985: Utstyrt med atomvåpen er disse to store alliansene i en tilstand av nervepirrende konflikt de neste tiårene – den kalde krigen. USA og NATO bruker statskupp i mange land og til og med krig (i Korea og Vietnam) for å hindre kommunismen og Sovjetunionen. Sovjetunionen svarer med det samme (bl.a. i Afghanistan).

NATO-utvidelse etter den kalde krigen. Russland ser på dette som at "fienden rykker stadig nærmere". Bilde fra Der Spiegel.
NATO-utvidelse etter den kalde krigen. Russland ser på dette som at «fienden rykker stadig nærmere». Bilde fra Der Spiegel.

1990: Russland går med på samling av Tyskland mot at USA lover (muntlig) at NATO ikke skal utvides østover.  USA nekter at et slikt løfte ble gitt. Uansett: I årene etterpå blir alle de tidligere Warsawapaktlandene medlem av NATO, og siden av EU. Russland, i Putins egne ord, lurer veldig på hvem denne utvidelsen av NATO er rettet mot. Russland føler seg omringet av fiender.

2013:  Opptøyer mot Ukrainas russiskvennlige president Janukovitsj. Russland påstår at USA og EU delvis står bak opptøyene. Det finnes bl.a. opptak av avlyttede telefoner mellom USA- og EU-politikere som tyder på at vestlige land hadde en finger med i spillet.

2014: Ukrainas president Janukovitsj tvinges til å gå av. Russland kaller det et kupp mot en folkevalgt politiker. Riktignok korrupt, men tross alt folkevalgt.  Ukraina får en ny, vestligvennlig, anti-russisk regjering. Russland ser at også Ukraina er på vei mot NATO, og nå setter de ned foten. Russerne setter i gang opptøyer blant de russisktalende delene av landet. Russland annekterer Krim-halvøya, hvor det er stort russisktalende folkeflertall og hvor Russland har en viktig marinebase. Dette er helt «forbudt» etter internasjonal lov, og Russland blir utsatt for fordømmelse og sanksjoner fra vestlige land.

Russland på sin side ser på det som helt uakseptabelt at Ukraina skulle blir medlem i NATO, som Russland fortsatt ser på som fienden. Russlands og Ukrainas historie er uadskillelige. Den første russiske statsdannelsen hadde hovedstad i Kiev (i dagens Ukraina), og mange russere ser på Ukraina omtrent som vi nordmenn ser på Trøndelag. Dette har Putin selv forklart i en veldig lang artikkel publisert på Kremls nettsiden sommeren 2021.

Så i dag har vi en situasjon hvor det er en ny kald krig mellom Russland og de vestlige landene, med USA og EU i spissen. Er det fordi fordi Russland oppfører seg aggressivt og bøllete, uten respekt for internasjonale regler? Russland mener det er fordi alle vestlige land er ute etter å ta dem. Gjennom historien har Russland nesten bare hatt dårlige erfaringer med andre land: gjentatte ganger er landet blitt invadert og andre land har rottet seg sammen for å ta knekken på dem som land, som styresett, eller til og med som folk.

2022 UPDATE: Så gikk det en del verre en de fleste så for seg, og Russland invaderte faktisk Ukraina i februar 2022. Russlands forklaring er nettopp sikkerhetspolitiske og geopolitiske hensyn, men det virker som Putin har til hensikt å ta hele Ukraina og la det bli del av Russland eller en slags halvselvstendig vassalstat slik som Hviterussland har blitt. Russlands forklaring er antaktelig at Ukraina faktisk historisk er en del av Russland, som har blitt lurt fra Russland etter 1991, da landet lå som et hjelpeløst vrak. Invasjonen er bare å tilbake noe som alltid har vært russisk, for å unngå at enda mer av Russland blir tatt av Vesten…!

Denne planen til Putin kan nå (mars 2023) sies å ha gått grundig i vasken for Russland. Ukraina har kjempet imot med en effektivitet og samhold som forbløffer like mye som den russiske inkompentansen. Dette er ikke minst takket være massiv støtte fra Vesten i form av våpen og penger. Noen geopolitiske eksperter har til og med men at nederlaget for Russland kan bli så knusende at den russiske føderasjonen kan kollapse og bli oppløst, eller i det minste at Putins regime faller. Nok en gang, i russernes hode er de andre landene ute etter å ta dem!

MEN: Det bør presiseres følgende: den russiske historieforståelsen gjengitt over, som Putin bekjenner seg til, er ikke direkte feil, men den er selektiv. Ja, Russland har blitt invadert gjentatt ganger, men hvordan kan landet ha gått fra å være et fyrstedømme basert i Moskva og omegn til å bli verdens største land og dekke store deler av Eurasia, fra Polen til kysten ved Japan? Det skjedde selvsagt ved ekspansjon, ved at Russland gang på gang la under seg land som tilhørte Polen, Østerrike-Ungarn, Sverige, det osmanske rike og diverse khaner og urfolk i Sentral-Asia og Sibir. Historien om Russland er en historie om ekspansjon, i tillegg til gjentatt angrep fra andre land. Vestlige land legger mest vekt på det første, russerne legger mest vekt på det siste.

Det har gått utrolig dårlig med Putins angrepskrig på Ukraina. Det er ikke minst pga. vestlige lands støtte. Etter russisk logikk: Alle andre land er ute etter å ta Russland! (Foto: Wikimedia)

One Reply to “«Alle er ute etter å ta oss» – hvorfor Russland er (og alltid har vært) paranoide”

  1. […] Russiske kilder som har blitt frigitt etter den kalde krigen viser stort sett at Stalins handlinger i årene etter krigen ikke var motivert av ønske om verdensherredømme, men frykt for at USA og de andre vestmaktene ville prøve å styrte kommunistregimet eller gå til militært angrep. Historien viser at han hadde grunn til denne bekymringen… […]

Legg igjen en kommentar