10A

Velkommen 10 A

meme_back to school2

(Er du ikke i 10 A? Da er ikke denne siden for deg…!)

Her kommer jeg til å legge alt materiell laget av meg som dere må eller bør bruke for å repetere. I tillegg kommer de eksterne linkene og videoene vi har brukt i timene.

Samfunnsfag

Klikk her for underside for samfunnsfag

Samfunnsfag i tiende klasse vil dreie seg om dette:

Engelsk

Klikk her for underside for engelsk.

Engelsk i tiende klasse vil dreie seg om dette:

1. Demokrati i teori og praksis.
– Kommunedemokrati
– hva må til for at et land skal kunne kalles demokratisk
– demokratier, nesten-demokratier, autoritære stater, diktaturer
– legitimitet, suverenitet, korrupsjon
 1. Democracy in the US
(and UK).  The US political system. Primary elections. Money in American politics.
2. Den kalde krigen del 1 (1945-1980)  2. The Cold War
– nuclear weapons, propaganda
– the Vietnam War
– generation gap, hippies counterculture
3. Økonomiske og sosiale forskjeller i verden.
– stort fordypningsprosjekt om utvalgte land (det ene rikere enn det andre)
 3. Cultural differences
– How people live, think, behave and interact in other (English-speaking) countries
4. Den kalde krigen del 2 (1980-1991)  4. Fiction
– Drama, Shakespeare
– Storytelling in films
– Reading and writing short stories
5. Økonomisk og sosial historie siden 1945, herunder
– Opprettelsen av EEC/ EF/ EU
– Utviklingen av velferdsstaten
– Økonomiske oppganger og nedturer
 5. News and the Media
– What’s going on in the world and how do we know
6. Historie fra 1991 til i dag, herunder
– livet i de post-kommunistiske landene
– nasjonalisme og separatisme
– utviklingen av IT og internett
– 11.september, «krigen mot terror», Irak, Afghanistan
– nyere, dagsaktuelle konflikter, se egen side. 
 6. The Future
How are things going to be? Should we be worried?
– Climate, environment
– Migration
– Technology
– War, conflict, terror

Jeg oppfordrer til å klikke litt rundt på siden ellers. Vi kommer til å legge ut en del materiale om mange forskjellige emner, noe av det super-nyttig, annet artig eller kjekt å vite.

Legg igjen en kommentar