Vurderingskriterier muntlig engelsk 10. trinn

Engelsk muntlig vurderingskriterier

6 Eleven har en høy måloppnåelse på alle punkter under eller en særlig høy måloppnåelse på ett eller flere av dem..
5 Språk: Eleven viser et høyt språknivå, og har variert og til dels avansert ordforråd. Korrekt uttale, god intonasjon. Ingen eller få grammatiske feil.  Riktig ordvalg. God flyt og ledig språk tilpasset situasjonen. Kommunikasjonen stopper ikke opp, evner å hente seg inn for å holde en samtale gående.

Innhold: Eleven viser høyt kunnskapsnivå. Kan sette kunnskapen inn i en sammenheng. Kan reflektere over tema på høyt nivå. Kan samtale fritt utenom tema for presentasjonen.

Struktur/ fremføringsteknikk: Eleven kan ha stikkord, men kommuniserer bra og naturlig uten å lese. Fremføringen er bra strukturert, og det er lett å følge resonnementene. Eleven har oppgitt alle kilder på riktig måte.

4 Språk: Eleven viser et middels språknivå, og har et ganske variert ordforråd. Korrekt uttale, men kan ha norsk intonasjon. Noen grammatiske feil.  Stort sett riktig ordvalg. Ganske god flyt. Kommunikasjonen stopper sjelden opp, evner å hente seg inn for å holde en samtale gående.

Innhold: Eleven viser middels kunnskapsnivå, kan være litt overfladisk. Kan til en viss grad sette kunnskapen inn i en sammenheng. Kan reflektere over tema. Kan samtale utenom tema for presentasjonen.

Struktur/ fremføringsteknikk: Eleven kan ha stikkord, men kommuniserer bra og naturlig uten å lese. Fremføringen er stort sett bra strukturert. Eleven har oppgitt de fleste kilder.

3 Språk: Eleven viser et middels språknivå, og har et enkelt, hverdagslig ordforråd. Korrekt uttale på ofte brukte ord, men kan ha norsk intonasjon. En del grammatiske feil.  En del feil ordvalg. Middels flyt. Kommunikasjonen kan stoppe opp av og til, må hjelpes i gang med mange spørsmål.

Innhold: Eleven viser middels til lavt kunnskapsnivå, og er ganske overfladisk. Har lite refleksjon eller evne til å sette i sammenheng. Kan samtale på en enkel måte utenom tema for presentasjonen.

Struktur/ fremføringsteknikk: Eleven kan ha stikkord, men kommuniserer bra og naturlig uten å lese. Fremføringen kan være rotete strukturert. Ikke bevisst på mottakere og rolle.

Eleven har ikke oppgitt kilder

2 Språk: Eleven viser et svært enkelt språknivå, og behersker kun det enkleste ordforrådet. Korrekt uttale på noen ofte brukte ord, men masse feiluttale og norsk intonasjon. Masse alvorlige grammatiske feil og feil ordvalg. Dårlig flyt, hakkete. Kommunikasjonen kan stoppe helt opp av og til, må hjelpes i gang med mange spørsmål.

Innhold: Eleven viser svært lavt kunnskapsnivå, kan ingenting utenom det mest overfladiske. Viser ikke evne til refleksjon eller evne til å sette i sammenheng. Har problemer med å samtale selv på en enkel måte utenom tema for presentasjonen.

Struktur/ fremføringsteknikk:

Fremføringen er rotete strukturert. Ikke bevisst på mottakere og rolle.

Eleven har ikke oppgitt kilder

1 Eleven har svært lav eller ingen måloppnåelse. Kan nesten ikke snakke engelsk.

Legg igjen en kommentar