How teachers grade oral presentations 10th grade

Assessment matrix – oral presentations 10th grade This is how we teachers think when deciding which grade to give to oral presentations or other oral activities.   Language Content Communication/ presentation 6 Large, advanced vocabulary. Few or no grammar errors Excellent flow and pronunciation Advanced knowledge and understanding. Well-chosen facts and figures Includes everything in […]

Nedbrutte kompetansemål i matematikk

Nedbrutte kompetansemål matematikk (word-dokument) Veiledende læringsmål – innledning     Læreplanen Kunnskapsløftet og lokalt læreplanarbeid   Læreplanen Kunnskapsløftet fokuserer på å utvikle elevenes kompetanse, og kompetansemål i fag beskriver hva eleven skal kunne mestre på utvalgte trinn.   Kompetansemålene er formulert innenfor hovedområder i fagene. De utfyller hverandre og må sees i sammenheng når opplæringen planlegges, og […]