Cultural differences – vocabulary

Modern word

Traditional word

Country

Norwegian

Indigeneous people

Natives

Urfolk, urinnvånere

Native Americans

Indians

US

Indianere, amerikanske urfolk

First Nations

Indians

Canada

Indianere, amerikanske urfolk

Aborigines

 Australia

Australske urinnvånere, «australnegre» (ordet brukes også av og til synonymt med «indigenous»

Inuits

Eskimos

Canada, Greenland, Russia

Inuitter

Maori

New Zealand

 maori

tribe

stamme

Infant mortality

Barnedødelighet

eugenics

Rasehygiene (sånt som nazistene m.fl. drev med)

breed

Avle

Life expectancy

Forventet levalder

Infant mortality

barnedødelighet

Migration

Migrasjon; det å vandre fra et land til et annet

Migrant

En som migrerer (normalt brukt om en som er på søken etter et hjem

Immigration

Innvandring (det å «vandre» inn i et land)

Emigration

Utvandring

Refugee

Flyktning (stort sett via FN)

Asylum seekers

Asylsøker (en som har rømt til et annet land og søkt om asyl

Suitable

Passende

Excerpt

Utdrag

Expat

En fra et vestlig land (stort sett) som bor i et annet land pga. jobbmuligheter

Integration

Integrering; det at en person av minoritetsbakgrunn blir fullverdig borger i et nytt land, både når det gjelder språk, jobb, utdanning, politisk deltagelse og forståelse for landets kultur og samfunn.

Assimilation

Assimilering; det at en person av minoritetsbakgrunn gir opp sin egen kultur og blir mest mulig lik flertallskulturen

Parallel society

Parallelsamfunn; Groups of one immigrant background concentrated in one part of a city, with a high degree of isolation from the majority society.

Legg igjen en kommentar