Den kalde krigen I (1945-1980)

Cold-War-nuclear test
En atomprøvesprenging på Bikini-atollen i Stillehavet. Foto: http://www.coldwarcultures.group.shef.ac.uk/

 

Dette er det dere skal kunne og forstå:

– Opprinnelsen til den kalde krigen – situasjonen i 1945

Bakgrunnen for supermaktenes politikk

– Atomvåpen – mennesket får mulighet til å utslette seg selv 

– Atomvinter – hvordan atomkrig kunne betydd slutten på menneskeheten og mesteparten av livet på jorda

– Ideologier: FATT kommunismen i teori og praksis

– Ideologier: Kommunismen kortFATTet (litt kortere, enklere versjon)

– Ideologier: kapitalismen og kommunismen – en sammenligning

 

– Kriser og konfrontasjoner: Berlin-kriser, Ungarn ’56, Tsjekkoslovakia ’68 m.m.

– Regionale kriger og konflikter (Korea og Vietnam)

– Årsakene til perioder med høyspenning og avspenning

– Sentrale begreper knyttet til emnet.

Videosamling den kalde krigen
Interessante, skremmende og syke videoer om atomvåpen, kommunister m.m.

Liste over amerikanske presidenter siden annen verdenskrig. Pugg!

 

A propos (ikke pensum, men morsomt/ interessant og/ eller nyttig)

Om den gangen USA mistet fire atombomber over Spania (!!!). USA går med på opprenskning.(BBC)

«Alle er ute etter å ta oss» – hvorfor Russland er, og alltid har vært, paranoide (fatt.no)