Karakterer i samfunnsfag

 Karakterskala og kjennetegn i samfunnsfag
Kompetanse Karakter Historie Geografi Samfunnskunnskap
Høy Kompetanse 6 Eleven har en særlig høy måloppnåelse på alle punkter under. Eleven har en særlig høy måloppnåelse på alle punkter under. Eleven har en særlig høy måloppnåelse på alle punkter under.
5 Kronologi: Har en meget god oversikt over hovedtrekkene i historien fra 1750 til i dag.

Kausalitet: Klarer å identifisere årsaker til og virkninger av historiske hendelser, og se sammenhenger mellom dem.

Ideologibeherskelse: Redegjøre for innholdet i ideologier, og sammenligne dem.

Kildekritikk: Søke etter og velge ut kilder, vurdere dem kritisk og finne tendens.

Empati: Kunne sette seg inn i andre menneskers livsbetingelser i tidligere tider.

Begrepsbeherskelse: Er fortrolig med alle sentrale fagbegreper.

Begrunne egne meninger om historiske forhold.

Kartkunnskap: Har meget god evne til å bruke kart. Har meget god oversikt over geografiske hovedtrekk i verden.

Statistikk: Har meget god evne til å lese, tolke og bruke statistikk.

Bærekraftig utvikling: Har meget god forståelse av sammenhengen mellom ressursbruk og miljø.

Samfunnsgeografi: Har meget god oversikt over forskjeller i levevilkår i verden, og årsaker til disse.

Naturgeografi: Har meget god oversikt over jordas indre og ytre krefter. Kan drøfte sammenhenger mellom natur og samfunn.

Kildekritikk: søke etter og velge ut kilder, vurdere dem kritisk og finne tendens

Empati: Kunne sette seg inn i andre menneskers livsbetingelser Begrepsbeherskelse: Er fortrolig med alle sentrale fagbegreper.

Demokratiforståelse:

Har meget god forståelse for hvordan demokratiet virker, og kan drøfte demokrati som styreform.

Kriminalitet og rettsstat: Har meget god forståelse for hvordan rettsstaten fungerer, kan drøfte årsaker til kriminalitet.

Politikk: Gjøre greie for politiske institusjoner i Norge og sammenligne dem med institusjoner i andre land.

Samfunnsøkonomi: Har oversikt over hvordan økonomien fungerer i Norge og verden. Har oversikt over forbrukerrettigheter og rettigheter i arbeidslivet.

Samfunnsorientering: Har god oversikt over samfunnsutviklingen, og begrunner egne meninger

Holdninger og verdier: Kan drøfte muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn. Forstår verdien av at menneskerettighetene blir fulgt.

Begrepsbeherskelse: Er fortrolig med alle sentrale fagbegreper.

 

 

  Kar. Historie Geografi Samfunnskunnskap
Middels kompetans 4 Kronologi: Har oversikt over hovedtrekkene i historien fra 1750 til i dag.

Kausalitet: Klarer å identifisere noen årsaker til og virkninger av historiske hendelser, og se enkelte sammenhenger mellom dem.

Ideologibeherskelse: Kan redegjøre for innholdet i noen ideologier.

Kildekritikk: Kan søke etter og velge ut kilder, delvis vurdere dem kritisk og finne tendens

Empati: Kan i noen grad sette seg inn i andre menneskers livsbetingelser i tidligere tider

Begrepsbeherskelse: Er fortrolig med de fleste sentrale fagbegreper.

Har egne meninger om historiske forhold.

Kartkunnskap: Har god evne til å bruke kart. Har god oversikt over geografiske hovedtrekk i verden.

Statistikk: Har god evne til å lese, tolke og bruke statistikk.

Bærekraftig utvikling: Forstår noen sammenhenger mellom ressursbruk og miljø.

Samfunnsgeografi: Har god oversikt over forskjeller i levevilkår i verden.

Naturgeografi: Har god oversikt over jordas indre og ytre krefter. Kan nevne noen sammenhenger mellom natur og samfunn.

Kildekritikk: Kan søke etter og velge ut kilder, delvis vurdere dem kritisk og finne tendens.

Empati: Kan i noen grad sette seg inn i andre menneskers livsbetingelser i tidligere tider

Begrepsbeherskelse: Er fortrolig med de fleste sentrale fagbegreper.

Demokratiforståelse:

Forstår hvordan demokratiet virker.

Kriminalitet og rettsstat: Forstår hvordan rettsstaten fungerer, kan finne årsaker til kriminalitet.

Politikk: Har oversikt over politiske institusjoner i Norge og kan noe om institusjoner i andre land.

Samfunnsøkonomi: Forstår i hovedsak hvordan økonomien fungerer i Norge og verden. Kjenner til forbrukerrettigheter og rettigheter i arbeidslivet.

Samfunnsorientering: Har en del oversikt over samfunnsutviklingen, og kan komme med egne meninger

Holdninger og verdier: Kan nevne muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn. Ser at menneskerettighetene er viktig

Begrepsbeherskelse: Er fortrolig med de fleste sentrale fagbegreper.

3 Kronologi: Kjenner til noen hendelser i historien fra 1750 til i dag.

Ideologibeherskelse: Kan enkle fakta om ideologier.

Kildekritikk: Kan søke etter og velge ut kilder

Begrepsbeherskelse: Kjenner til de enkleste fagbegreper.

Kartkunnskap: Har en viss evne til å bruke kart. Har noe oversikt over geografiske hovedtrekk i verden.

Statistikk: Kan finne enkel informasjon i statistikk.

Samfunnsgeografi: kjenner til forskjeller i levevilkår i verden

Naturgeografi: Har en viss oversikt over jordas indre og ytre krefter.

Kildekritikk: Kan søke etter og velge ut kilder

Begrepsbeherskelse: Kjenner til de enkleste fagbegreper.

Demokratiforståelse:

Vet hva demokrati er

Kriminalitet og rettsstat: Vet hva en rettsstat er, og kan nevne ulike kriminelle handlinger.

Politikk: Vet noe om politiske institusjoner i Norge og i andre land.

Samfunnsøkonomi: Kan noe om økonomien i Norge og i verden.

Holdninger og verdier: Vet noe om hva et flerkulturelt samfunn er.

Begrepsbeherskelse: Kjenner til de enkleste fagbegreper.

Lav kompetanse 2 Kronologi: Kjenner til noen få hendelser i historien fra 1750 til i dag.

Begrepsbeherskelse: Kjenner til de enkleste fagbegreper.

Kartkunnskap: Kan plassere enkelte større geografiske hovedtrekk.

Samfunnsgeografi: Kjenner til at det finnes forskjeller i levevilkår i verden.

Naturgeografi: Har en fragmentarisk oversikt over jordas indre og ytre krefter.

Begrepsbeherskelse: Kjenner til de enkleste fagbegreper.

Demokratiforståelse:

Kan gi en enkel forklaring på demokrati.

Kriminalitet og rettsstat: Kan nevne noen kriminelle handlinger.

Politikk: Vet at det finnes politiske institusjoner

Begrepsbeherskelse: Kjenner til de enkleste fagbegreper.

1 ”Svært svak eller utilstrekkelig, evt. ingen måloppnåelse i faget”. Jf. Forskrift til Opplæringsloven

§ 4–8

”Svært svak eller utilstrekkelig, evt. ingen måloppnåelse i faget”. Jf. Forskrift til Opplæringsloven

§ 4–8

”Svært svak eller utilstrekkelig, evt. ingen måloppnåelse i faget”. Jf. Forskrift til Opplæringsloven

§ 4–8

 

Legg igjen en kommentar