Karakterer i samfunnsfag

 Karakterskala og kjennetegn i samfunnsfag Kompetanse Karakter Historie Geografi Samfunnskunnskap Høy Kompetanse 6 Eleven har en særlig høy måloppnåelse på alle punkter under. Eleven har en særlig høy måloppnåelse på alle punkter under. Eleven har en særlig høy måloppnåelse på alle punkter under. 5 Kronologi: Har en meget god oversikt over hovedtrekkene i historien fra […]

Kapitalisme vs. kommunisme: Kritikk av kapitalismen 

Den rene kapitalismen (også kjent som nyliberalismen) går ut på følgende: (I følge ikke-kapitalister): 1. Privat eiendomsrett gir utnyttelse. Ved at noen eier ting –  bygninger, firmaer og landområder – kan de utnytte andre. De kan tilby lave lønninger og dårlige arbeidsforhold, høye husleier og utestengelse fra strender og naturområder, og folk er nødt til å godta det, fordi noen eier […]