Karakterer i samfunnsfag

 Karakterskala og kjennetegn i samfunnsfag Kompetanse Karakter Historie Geografi Samfunnskunnskap Høy Kompetanse 6 Eleven har en særlig høy måloppnåelse på alle punkter under. Eleven har en særlig høy måloppnåelse på alle punkter under. Eleven har en særlig høy måloppnåelse på alle punkter under. 5 Kronologi: Har en meget god oversikt over hovedtrekkene i historien fra […]