Ritualer

Sabbat

I jødedommen er sabbat det viktigste ritualet man må utføre. Det er det eneste ritualet som står nevnt i De ti bud som Moses fikk på Sinai-fjellet, sammen med 603 andre lover.
Sabbat er først og fremst en hviledag og en dag for konsentrasjon rundt det hellige, Jahve.

Sabbat består av to budskap som er forbundet med hverandre: å huske og å overholde.

Man skal huske betydningen av sabbat, både som et minne om skapelsen og om frigjøringen fra slaveriet i Egypt.

Man skal følge reglene som sier hva slags arbeid som er forbudt. Mange aktiviteter regnes som arbeid og er forbudt på denne dagen.

Sabbat holdes hver fredag til lørdag.

sabbat

Sabbatsbrødet er ett av flere viktige symboler som brukes i denne feiringen hver helg.

sabbatslys

Sabbatslysene er viktige symboler under denne ukentlige høytiden.

Pesach

Utvandringen eller flukten fra slaveriet i Egypt er muligens den viktigste hendelsen i jødenes historie. Den kobles til alle de andre helligdagene jødene markerer. På sin vandring fra Egypt til Israel ble det jødiske folk overrakt de ti bud og mange andre lover. Dette regnes som selveste starten på religionen.

pesach

Pesachmarkeringen inneholder mange symboler. Det mest kjente er brød som er bakt uten gjær og heving til minne om at folket måtte skynde seg under flukten fra Egypt. De hadde ikke tid til å vente på at brødet hevet seg.

Rosh Hashana og Jom Kippur

Rosh Hashana er ifølge jødene den dagen Gud bestemmer det enkelte menneskes skjebne i året som kommer. I tiden fra Rosh Hashana til en annen høytidsdag, som kommer like etter og som kalles Jom Kippur, er det mulig å få tilgivelse hvis man angrer sine synder og ber om tilgivelse. 

Yom kippur kalles dommens dag. På denne dagen skal Gud ha bestemt seg hvilken skjebne den enkelte får i det kommende året.

Mennesker kan få tilgivelse for alle synder de har gjort mot sin Gud. Synder som mennesket har gjort mot andre mennesker må først tilgis av disse menneskene.

rosh hashana

sukkot

Bukkehornet er et instrument som man blåser i for å markere avslutning av høytiden

Hanukka

Hanukka handler om jødenes tro på at de fikk hjelp av sin gud med å starte det ødelagte tempelet på nytt. Denne videoen er en forenklet fortelling som jødene lærer. Spill videoen mange ganger.

Vi øver litt på engelsk i samme slengen!

Shavout

Fjellet er formet som de hellige skriftene som ble gitt Moses på Sinai
Fjellet er formet som de hellige skriftene som ble gitt Moses på Sinai

Shavout handler om at jødene markerer at Moses fikk alle de religiøse lovene på Sinai-fjellet. For jødene var dette en form for frigjøring siden de heretter visste hva Jahve forlangte at de skulle gjøre.

Sukkot – Løvhyttefesten

Denne høytiden varer i en drøy uke og skal minne jødene om vandringen i ørkenen etter flukten fra Egypt, på vei til sitt nye land, Kanaan. Det er vanlig at feiringen inneholder bygging av løvhytter.

sukkot1

Brit Milah

Dette ritualet handler om at guttebabyer omskjæres når de er 8 dager gamle. Omskjæring vil si at en del av huden på guttens kjønnsorgan snittes. Dette utføres av godkjente eksperter. Ritualet handler først og fremst om at jødenes gud gjorde en avtale med Abraham og folket om lydighet og et land å leve i.

brit milah1Performing-the-Bris-300x199

Legg igjen en kommentar