Word list war (WWI/ WWII)

Look up war words here. (Hint: ctrl+f to find a word)

Write the translation if you have looked it up, with a question mark if you are not sure.

Theater (of war) Krigsskueplass, sted hvor en del av krigen finner sted (f.eks. the Pacific Theater)
The Axis (powers) Aksemaktene; Tyskland og deres allierte Italia, Japan, Romania, Bulgaria og Ungarn.
The Allies/ the Allies Powers. Known towards the end of the war as the United Nations. De allierte; Storbritannia, Frankrike med deres allierte, etter 1941 også Sovjetunionen og USA. Eksilregjeringene til tyskokkuperte land (f.eks. Norge) ble også regnet som allierte.
siege Beleiring (forsøk på å isolere og sulte en by til overgivelse)
trench Skyttergrav
infantry Infanteri, fotsoldater
cavalry Kavaleri, tradisjonelt soldater til hest
troops Et annet ord for soldater
artillery Artilleri, store kanoner og soldatene som betjener dem
shell Artillerigranat, eksplosivt prosjektil brukt på middels avstand mot materiell og grupper av soldater
Shrapnel (never with–s) Granatsplinter. En type granater var konstruert for å gjøre maks skade ved at de sprengte masse metallsplinter eller kuler i alle retninger
Shell shock A WWI word for what today is known as Post Traumatic Stress Syndrom; a serious mental breakdown after e.g. being close to an exploding shell.
Command units: Kommandoenheter (grupperavsoldater)
Army/ field army feltarmé, den største grupperingen av soldater, typisk over 80.000 soldater, ledet av en general
Corps (pronounced “cor”) En gruppe på 20.000-45.000 soldater, ledet av a generalløytnant
Division En gruppe på 10.000-15.000 soldater, ledet av en generalmajor
Regiment or brigade En gruppe på 3000-5000 soldater, ledet av en oberst
Battalion Bataljon, en gruppe på 300-1300 soldater, ledet av en oberstløytnant
Company Kompani, gruppe på 80-150 soldater, ledet av en kaptein eller major
Platoon Tropp, gruppe på 20-40 soldater, ledet av en løytnant
Officers Offiserer, profesjonelle soldater i ledende posisjoner
Lt., Lieutentant (pronounced “leftenant” in British and “lootenant” in American) Løytnant
Col., Colonel (pronounced “kernel”) Oberst
Lt. col., Lieutenant colonel Oberstløytnant
Maj. Gen., Major general Generalmajor
Lt. Gen., Lieutenant general generalløytnant
engage (mil.) å angripe/ gå i kamp
hostilities “fiendtligheter”, dvs. krigshandlinger
advance Å rykke frem, fremrykking
blitzkrieg “lightning war” (German); a series of very rapid German military successes in 1939-1940, in which whole countries were conquered in a very short time
Casualties menneskelige tap (døde, savnede og sårede)
Impact effekt, betydning, sammenstøt (gjerne effekten av eksplosjon eller sammenstøt, som metafor; effekten av noe)
Foe Fiende (gammeldags ord)
Conduct Føre, lede, dirigere (et orkester eller en krig)
Victory Seier
Defeat Nederlag, å beseire
To prevail Å seire/ dominere
To conquer Å erobre, legge under seg
conquest Erobring
Surrender (verb) overgi seg, (substantiv) kapitulasjon
surrender Overgi seg/ overgivelse/ kapitulasjon
Offensive Offensiv, stort militært angrep
Defensive Defensiv, i forsvarsposisjon
Armistice (pronounced “armistiss”) Våpenhvile, som regel generell og permanent (f.eks. 1918)
Truce/ Cease-fire Midlertidig våpenhvile, pause i krig
Treaty Traktat, formell og bindende politisk/ militær avtale mellom flere land
reconnaissance Rekognosering; undersøkelser av hvordan ting ligger an
intelligence Etterretning, dvs. opplysninger som man har fått gjennom spionasje, avlytting og lignende

(betyr også intelligens)

Legg igjen en kommentar