Karakterer i KRLE

Karakterskala og kjennetegn i RLE
Karakterer Religioner og religiøst mangfold Livssyn Etikk
Karakteren 6 Som for karakteren 5, men på et høyere nivå. Som for karakteren 5, men på et høyere nivå. Som for karakteren 5, men på et høyere nivå.
Karakteren 5 Eleven er svært fortrolig med religiøse fagbegreper og har solide kunnskaper om sentrale religioner. Eleven viser veldig god evne til å sammenligne religioner med en nyansert forståelse av grunnleggende likhetstrekk og forskjeller. Eleven kan problematisere egne vurderinger og klarer å knytte lærestoffet til dagsaktuelle temaer. Eleven viser solide kunnskaper om sentrale livssyn og tilhørende fagbegreper. Eleven viser veldig god evne til å sammenligne ulike livssyn samt å sammenligne disse med religioner. Eleven har en nyansert forståelse av grunnleggende likheter og forskjeller.

Eleven kan problematisere egne vurderinger og klarer å knytte lærestoffet til dagsaktuelle temaer.

Eleven viser solide kunnskaper om etiske begreper og kjennetegn på etiske modeller.

Eleven klarer i utstrakt grad å anvende etiske modeller på egne og andres resonnementer.

Eleven kan problematisere egne vurderinger og klarer å knytte lærestoffet til dagsaktuelle problemstillinger.

Karakteren 4 Eleven er jevnt over fortrolig med religiøse fagbegreper og har rimelig gode kunnskaper om sentrale religioner. Eleven viser evne til å sammenligne religioner med en rimelig forståelse av grunnleggende likhetstrekk og forskjeller. Eleven viser rimelig gode kunnskaper om sentrale livssyn og tilhørende fagbegreper. Eleven viser evne til å sammenligne ulike livssyn samt sammenligne dem med religioner og har en rimelig forståelse av grunnleggende likheter og forskjeller. Eleven viser rimelig gode kunnskaper om kjennetegn på etiske begreper og modeller.

Eleven klarer i rimelig grad å anvende etiske modeller på egne resonnementer.

Eleven klarer i rimelig grad å knytte lærestoffet til dagsaktuelle problemstillinger.

Karakteren 3 Eleven klarer å reprodusere noe fakta fra lærestoffet. Eleven kjenner til enkelte fagbegreper og kan peke på enkelte kjennetegn ved religioner. Eleven klarer å reprodusere noe fakta fra lærestoffet. Eleven kjenner til enkelte fagbegreper og kjennetegn på religioner og livssyn. Eleven klarer å reprodusere noe fakta fra lærestoffet. Eleven kjenner til enkelte kjennetegn på etiske begreper og modeller.
Karakteren 2 Elevene klarer å reprodusere enkle fakta fra lærestoffet. Elevene klarer å reprodusere enkle fakta fra lærestoffet. Elevene klarer å reprodusere enkle fakta fra lærestoffet.
Karakteren 1 Eleven kan reprodusere meget få og enkle fakta fra lærestoffet. Eleven kan reprodusere meget få fakta fra lærestoffet. Eleven kan reprodusere meget få fakta fra lærestoffet.

 

Legg igjen en kommentar