Atomvinter – hvorfor full atomkrig kan bety slutten på nesten alt liv på jorda

Je
ATOMVINTER: I følge teorien ville et atomangrep ført til at det på store deler av jorda knapt ville blitt plussgrader selv på sommeren, og de aller fleste ville ha dødd av sult. Bilde fra en naturlig kuldebølge i Jerusalem (www.telegraph.co.uk)

Det er velkjent at en full atomkrig mellom USA og Sovjetunionen/ Russland ville tatt livet av hundrevis av millioner av mennesker. Mesteparten av befolkningen i verden ville imidlertid overleve selve angrepet. Det hjelper dessverre ikke – de ville dødd innen kort tid likevel. Årsaken er at de enorme klimaendringene som et angrep ville produsert. Dette kalles en atomvinter. Les her om hvordan full atomkrig sannsynligvis hadde betydd slutten for menneskeheten, og mesteparten av livet på jorda.

Hvordan du dør i et atomangrep

Under den kalde krigen satt det mennesker i USA og Sovjetunionen og regnet på hvor mange millioner mennesker som ville dødd i en massiv atomkrig mellom de to supermaktene. De regnet på hvor mange som ville ha dødd i selv angrepet, dvs. av selve eksplosjonen og den intense varmeutviklingen. De regnet også på hvor mange som ville dødd av strålingsskader etter å ha kommet i kontakt med radioaktivt nedfall. De regnet seg frem til at en god del liv kan spares ved at kommer seg i tilfluktsrom og at befolkningen er klar over hvordan de unngår strålingsskader. Dette er grunnen til den intense aktiviteten til USAs sivilforsvar, særlig på 50-tallet, med massevis av bombeøvelser og informasjons/ propagandafilmer. Disse inkluderer kultklassikeren «Duck and Cover», hvor barn blir fortalt av en koselig tegnefilmskilpadde hva de skulle gjør hvis/når et atomangrep kom («an atomic attack may come at any time…»). USA regnet med at Sovjetunionens dødstall ved en atomkrig ville være høyere fordi deres beredskap når deg gjelder tilfluktsrom var dårligere. Sånne ting regnet de på. Atomkrigen kunne komme, og den kunne vinnes.

 

Vanvittige dødstall

Dette tidligere topphemmelig dokumentet viser hvor mange som ville dødd i USA og Sovjetunionen i en atomkrig, med og uten forskjellige nedrustningsavtaler. Dokumentet er produsert av i Pentagon for sikkerhetsrådgiver Henry Kissinger i 1969.
Dette tidligere topphemmelige dokumentet viser utregninger over hvor mange som ville dødd i USA og Sovjetunionen i en atomkrig, med og uten forskjellige nedrustningsavtaler. Dokumentet er produsert av i Pentagon for sikkerhetsrådgiver Henry Kissinger i 1969.

Likevel: i følge tidligere topphemmelige militære dokumenter regnet USA med at landet i beste fall ville miste  87 millioner mennesker i en atomkrig. Det var hvis USA angrep først. Hvis Sovjetunionen angrep først, ville 139 millioner amerikanere mistet livet. Det samme dokumentet viser for øvrig at hvis USA går inn på forskjellige typer nedrustningsavtaler, vil det bli drept enda flere enn det igjen, og konklusjonen er derfor at den «beste» løsningen er å la være å gå inn på noen avtale. Den beste løsningen er altså en løsning som ved en krig innebærer at 87 millioner amerikanere dør. I tillegg ville selvsagt tilsvarende mange dø i Sovjetunionen og i NATO- og Warsawapaktlandene. Logikken var at hvis det dør prosentvis flere i Sovjetunionen, har man vunnet krigen.

Til sammenligning døde det i løpet av hele annen verdenskrig ca. 85 millioner mennesker. Dette er det høyeste antall oppgitt på Wikipedia, og inkluderer militære og sivile, inkludert dem som døde av sykdommer og sult, i løpet av seks år. I en atomkrig ville det i beste fall dø omtrent like mange bare i USA i løpet av noen dager. Og da har man altså vunnet hvis Sovjetunionen har mistet enda flere.

 

Atomvinter – katastrofalt temperaturfall og global sultkatastrofe

Slike dødstall er helt uvirkelige og ufattelige. Det er imidlertid ett problem: de er mye som tyder på at tallene er alt for lave. På begynnelsen av 80-tallet oppdaget forskere hvilken effekt en massiv atomkrig vil ha på klimaet. Sot og røyk fra de utallige store brannene etter et atomangrep ville ha blitt ført opp i stratosfæren, over regnskyene, og ville hindret solinnstråling i flere år. Dette fenomenet, som er kjent fra store vulkanutbrudd,  ville gitt en drastisk nedkjøling av jorden. Hvor mye temperaturen ville ha falt, er omdiskutert. Men i en av de seneste studiene, publisert i Journal of Geophysical Research i 2007, beregner at ved en full atomkrig mellom USA og Sovjet ville temperaturen globalt ha falt med mellom 7 og 8 grader i flere år. Det er omtrent det samme som den globale gjennomsnittstemperaturen under den siste istiden.

nuclear winter temperature_drops_150tg_smoke
Temperaturfall i forskjellige deler av verden i en atomvinter. Ill: www.nucleardarkness.org

Dette er imidlertid et gjennomsnittstall. Nedkjølingen ville ha vært mye større i de områdene som er lengst fra havet. I Nordamerika ville temperaturen falt over 20 grader, og midt i Eurasia, så mye som 30 grader. Store deler av verdens landarealer ville altså ikke hatt plussgrader i løpet av hele året. Som om ikke temperaturfallet var nok, ville det også resultert i mye mindre nedbør. Det sier seg selv at dette ville ha gjort jordbruk umulig i flere år, og det aller meste av menneskeheten ville ha dødd av sult. Store deler av dyre- og plantelivet på planeten ville ha blitt utryddet av samme årsaker.

En mindre atomkrig, for eksempel mellom India og Pakistan, ville i følge denne teorien også ført til et temperaturfall på kanskje litt over en grad, nok til å føre til mye dårligere avlinger enn normal. Bare det ville ført til at millioner av de fattigste i verden ville dødd av sult, fordi matvareprisene vil økt kraftig. Rundt en milliard mennesker på jorda lever på under 2 dollar dagen, og disse ville vært i stor fare. Det er verdt å huske på at matvarelagrene på jorda (ris, hvete osv.) er bare er nok til å holde liv i jordas befolkning i rundt to-tre måneder.

 

Faren er ikke over

Menneskets intelligens og teknologi har altså nådd et nivå hvor «vi», dvs. noen få personer i landene med atomvåpen, har makt til å ødelegge mesteparten av livet på planeten. Kunnskapen om dette, som ble gjort kjent av både amerikanske og sovjetiske forskere på 1980-tallet, førte til større oppslutning om foreninger som jobber mot atomvåpen, og var med på å motivere bl.a. Mikhail Gorbatsjov til å forsøke å få til atomnedrustning. Imidlertid har teorien sine motstandere. En konspirasjonsteori på 80-tallet var at det var KGB som «plantet» teorien om atomvinter, for å hindre utplassering av amerikanske atomraketter i Europa. Og atomvåpnene finnes fremdeles. Både USA og Russland har atomvåpen som en del av sine forsvarsplaner, mer enn nok til å skape alvorlige klimaeffekter, selv om dagens atomvåpen har  større nøyaktighet og mindre sprengeffekt, og derfor ikke ville produsert en like kraftig klimaeffekt.

Logikken synes å være: «Vi fortsetter å ha atomvåpen som en del av vårt forsvar, for det er ikke sikkert at det å bruke dem vil føre til global katastrofe».

 

nuclear_winter_2.bmp
De tenkte klimakonsekvensene av atomkrig. Den lille oppoverbakken til høyre er klimaendringene som det snakkes så mye om. Kilde: www.nucleardarkness.org

 

 

Kilder: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_winter

www.nucleardarkness.org 

Artikkel i Scientific American fra 2010:

http://www.smh.com.au/news/world/global-hell-of-limited-nuclear-conflict/2006/12/12/1165685679595.html

 

 

Legg igjen en kommentar