Oppgaver lokaldemokrati

Skriv svarene på din egen notatområde under «fagnotater». Du får lov til å bruke internett og dine egne notater til å løse oppgavene. Anbefaler å bruke fatt.no som utgangspunkt

Bruk PC – finn ut:

 1. Hvilke oppgaver løses av kommunen?
 2. Hvor kommer pengene til kommunene fra?
 3. Hvilke partier har makten i Oslo? Hvilke partier er støttepartier?
 4. Hvorfor er det så stor strid rundt eiendomsskatt i Oslo? Hvilke partier er for, hvilke er mot?
 5. Hva kjennetegner Oslo-skolen? Hva er kritikken mot Oslo-skolen fra opposisjonen?
 6. Hva er spesielt med måten Oslo styres på?
 7. Hvor mange kommuner har vi? Hva er argumentene for å slå sammen kommuner?
 8. Hvilke partier er for kommunesammenslåing?
 9. Hvilke partier er for å justere markagrensen for å bygge boliger ?
 10. Se på siste meningsmåling for Oslo. Ser det ut til at det blir skifte av bystyre?
 11. En rikspolitiker laget nylig en «informasjonsfilm» som fikk mye kritikk. Hva heter han og hva gikk kritikken ut på?
 12. Hva er poenget med lokaldemokrati?
 13. Hvilke partier er for å nedprioritere biler i Oslo og heller satse på sykkel og kollektivt?
 14.  Hvilke partier er for fritt skolevalg i Oslo?

Legg igjen en kommentar