Vurderingskriterier ved muntlig eksamen i samfunnsfag

Dette skjemaet bruker vi lærere når vi skal vurdere elever i samfunnsfag på muntlig eksamen.

6 Eleven har en særlig høy måloppnåelse på alle punkter under.
5 Faktagjengivelse/utvalg: Eleven viser svært god faktakunnskap, har oversikt og har valgt ut de fakta som er mest relevante for å svare på oppgaven.Vurdering/bruk av faktakunnskap: Eleven viser evne til å bruke faktakunnskap til å underbygge påstander og resonnementer. Eleven har egne, godt begrunnede meninger.

Kausalitet: Eleven klarer å identifisere årsaker til og virkninger av historiske hendelser, og se sammenhenger mellom dem.

Nøyaktighet: Eleven har svært få eller ingen faktafeil eller feilslutninger (dvs. har tenkt galt og kommet til en feil konklusjon).

Bruk av begreper: Eleven viser forståelse for sentrale fagbegreper, og bruker dem riktig.

Språk: Eleven fører et klart og velformulert voksenspråk tilpasset kommunikasjonssituasjonen.

Kildebruk (ved innledning): Eleven har oppgitt alle kilder på riktig måte. Oppgir også kilder midt i oppgaven der det er nødvendig (ved omstridte eller oppsiktsvekkende fakta). Kan tolke og forholde seg til førstehåndskilder. Har et bevisst forhold til i hvor stor grad man kan stole på ulike kilder.

4 Faktagjengivelse/utvalg:  Eleven viser god faktakunnskap, men kan ha noen hull. Har med noe fakta som ikke er viktige for å svare på oppgaven (hovedstad, fødselsår osv.).Vurdering/bruk av faktakunnskap: Eleven viser evne til å bruke faktakunnskap til å underbygge påstander og resonnementer. Eleven kan ha egne meninger om årsaker m.m., men de er ikke alltid begrunnet i fakta.

Kausalitet: Eleven klarer å identifisere noen årsaker til og virkninger av historiske hendelser.

Nøyaktighet: Eleven kan ha noen faktafeil eller feilslutninger (dvs. har tenkt galt og kommet til en feil konklusjon).

Bruk av begreper: Eleven bruker noen sentrale fagbegreper, og bruker dem stort sett riktig.

Språk: Eleven fører et klart språk.

 

3 Faktagjengivelse/utvalg:  Eleven viser faktakunnskap, men har en del hull. Han/hun ser ikke forskjell på relevante og irrelevante fakta, og kan ha med en del som er helt unødvendig.Nøyaktighet: Eleven har en del faktafeil eller feilslutninger (dvs. har tenkt galt og kommet til en feil konklusjon).

Bruk av begreper: Eleven bruker få fagbegreper, men kan bruke dem feil.

Språk: Eleven uttrykker greit det han/hun vil, men på en måte som er mer uformell og tenåringsaktig enn det situasjonen krever.

 

2 Faktagjengivelse/utvalg: Eleven viser noe faktakunnskap, men kun bruddstykker. Mye er helt irrelevant.Nøyaktighet: Eleven har en del faktafeil eller feilslutninger (dvs. har tenkt galt og kommet til en feil konklusjon). Noen av disse er alvorlige.

Bruk av begreper: Eleven bruker ingen fagbegreper, eller bruker dem feil.

Språk: Eleven kan føre et enkelt språk som ikke alltid er tilstrekkelig for å utrykke det oppgaven krever.

Fremføringsteknikk: Eleven har manus med hele setninger, som han/hun leser fra deler av tiden. Kan ha en Powerpoint som kan virker forstyrrende, er teksttung, vanskelig å lese og har skrivefeil. Den brukes av og til som en støtte. Kan også ha glemt Powerpointen eller notatene.

1 Eleven har svært lav eller ingen måloppnåelse.

 

Legg igjen en kommentar