FATT forskjellen mellom kapitalisme og kommunisme

adam smith vs karl marx

Kapitalisme (ren kapitalisme) Kommunisme
Privat eiendomsrett. Privatpersoner har rett til å eie ting, som firmaer,bygninger og landområder Statlig eierskap. Folket, dvs. staten, eier alle firmaer, bygninger og landområder. Kun eiendomsrett til småting som klær og møbler.
Markedsøkonomi. Fri konkurranse mellom firmaer, produkter og tjenester gjør at alle prøver å lage det beste og/eller billigste produktet eller tjenesten.Priser og produksjonsmengde er styrt av tilbud og etterspørsel. Planøkonomi. Staten lager detaljerte planer for hva ting skal koste, hva som skal produseres, hvor mye, hvor og av hvem.Priser og produksjonsmengde er styrt av femårsplaner.
Lønn blir fastsatt individuelt og styrt av tilbud og etterspørsel (hvor mange som kan gjøre en bestemt jobb/ hvor stort denne typen arbeidstakere er) Lønn blir fastsatt av staten.
Aksept for økonomiske forskjeller.Ønsket om å bli rik gjør at folk «står på», og bruker sin arbeidskraft og kreativitet til å skape stadig bedre produkter ogtjenester.

Frykten for å bli fattig, eller fattigere, gjør at folk «skjerper seg».

Ønske om økonomisk likhet og rettferdighet. Det at noen eier mer enn andre er opphavet til utnytting og urettferdighet. Eiendomsrett = utnyttelsesrett.

OBS: Det kan være noe lønnsforskjeller i kommunismen, f.eks. ekstra lønn til de som jobber raskt, eller til eksperter av forskjellig slag. Men det er ikke forskjeller i hvor mye folk eier (bortsett fra småting som klær, møbler og annet).

De rike har penger til overs som de kan investere, og satse på nye ideer (firmaer, produkter og teknologi). Dette skjer i hovedsak gjennom aksjemarkedet. Staten investerer penger i det som er bestemt som satsingsområder.
Les mer om kapitalismen

Les om venstresidens kritikk av kapitalismen

Les mer om kommunismen (Prezi)

 

One Reply to “FATT forskjellen mellom kapitalisme og kommunisme”

  1. […] Les mer om forskjellen på kapitalisme og kommunisme her. […]

Legg igjen en kommentar