Vocabulary – democracy in the United States

These are some of the words you need to know in order to read, write or talk about American politics and the political system, or politics in general. How many do you know? Cover one side, and test yourself!

 

Politics Politikk, spillet med å få makt
Policy politikk, hva noen vil i en politisk sak
Legislative (branch) Lovgivende (makt): den som vedtar lovene
executive (branch) Utøvende (makt): den som styrer landet etter lovene
judicial (branch) Dømmende (makt): den som dømmer etter lovene
Legislation Lovgivning
To execute Utøve/ utføre/ henrette
State (i USA) delstat
Federal Føderal; som gjelder for hele USA eller USA som land
Government (i USA) staten, gjerne de føderale myndigheter
Government (ellers i verden) regjeringen eller staten
Cabinet Regjeringen (ministerne)
Secretary (i USA og UK) minister/ statsråd
State Secretary (USA): utenriksminister
Minister (ellers i verden): minister
Liberal (i USA) på venstresiden politisk
Liberal (ellers i verden) Liberal, tolerant, tilhenger av frihandel
Libertarian Person svært langt ute på høyresiden i USA som vil ha minst mulig statlig kontroll over noe som helst, inkl. minst mulig spionasje og bruk av militærmakt
Tea Party Bevegelse svært langt ut på høyresiden i USA. Vil ha kristne verdier og minst mulig velferdsstat og statlige løsninger, men gjerne et kraftig militære og bruk av militærmakt
(government) spending (statlig) pengebruk (ofte kalt bevilgninger i Norge)
To abolish Avskaffe (f.eks. slaveri)
To repeal Gjøre ugyldig (en lov)
Bill Lovforslag (eller regning, seddel)
To pass Vedta (et forslag blir stemt over og får flertall)
Act Lov (en konkret lov, f.eks. Clean Air Act)
To veto Legge ned veto (nekte å godkjenne)
Majority Flertall
Minority Mindretall
Gridlock Fastlåst politisk situasjon hvor man ikke får gjort nesten noe som helst; «stillingskrig»
Campaign donations Pengegaver til valgkampanje
Donors De som har gitt pengegaver
Negative ads, attack ads Negative TV-reklamer, kun for å få folk til å mislike sin politiske motstander

 

Legg igjen en kommentar