Kapitalisme vs. kommunisme: Kritikk av kapitalismen 

Den rene kapitalismen (også kjent som nyliberalismen) går ut på følgende: (I følge ikke-kapitalister): 1. Privat eiendomsrett gir utnyttelse. Ved at noen eier ting –  bygninger, firmaer og landområder – kan de utnytte andre. De kan tilby lave lønninger og dårlige arbeidsforhold, høye husleier og utestengelse fra strender og naturområder, og folk er nødt til å godta det, fordi noen eier […]

FATT kapitalismen/ nyliberalismen

Nyliberalismen eller den rene kapitalismen (i følge kapitalistene) Kapitalismen er det dominerende økonomiske systemet i verden i dag. Det var også dominerende i alle rike land før 1917, dvs. før utbredelsen av kommunisme og diverse typer blandingsøkonomi, som varte frem til ca. 1990. Dagens utgave av «ren kapitalisme» kalles ofte nyliberalisme. Få land praktiserer den fullt ut, men de […]