Hvorfor land er fattige: Tilfellet Sierra Leone
Økonomi / Ukategorisert / Verden i dag

Hvorfor land er fattige: Tilfellet Sierra Leone

Hvorfor er noen land blitt rike, mens andre land holdes i fattigdom? Svaret finnes svært ofte i måten landet blir styrt på. Denne artikkelen er en oppsummering av et kapittel i James Robinsons bok «Why Nations Fail», som handler om nettopp dette. Mer spesifikt handler det om det afrikanske landet Sierra Leone, som er typisk … Continue reading

Blandingsøkonomi – mellom kommunisme og kapitalisme
Ideologier / Økonomi / Samfunnsfag

Blandingsøkonomi – mellom kommunisme og kapitalisme

De fleste land i dag har en eller annen form for blandingsøkonomi, dvs. et sted mellom kapitalisme og kommunisme. Stort sett har de fleste land beveget seg mer i høyreretning siden 1980, dvs. i retning ren kapitalisme. Hva er blandingsøkonomi i forhold til kommunisme og kapitalisme? Kommunisme Blandingsøkonomi Kapitalisme (ren kapitalisme, også kjent som liberalisme … Continue reading

Kapitalisme vs. kommunisme: Kritikk av kapitalismen 
Ideologier / Økonomi / Samfunnsfag

Kapitalisme vs. kommunisme: Kritikk av kapitalismen 

Den rene kapitalismen (også kjent som nyliberalismen) går ut på følgende: (I følge ikke-kapitalister): 1. Privat eiendomsrett gir utnyttelse. Ved at noen eier ting –  bygninger, firmaer og landområder – kan de utnytte andre. De kan tilby lave lønninger og dårlige arbeidsforhold, høye husleier og utestengelse fra strender og naturområder, og folk er nødt til å godta det, fordi noen eier … Continue reading

FATT kapitalismen/ nyliberalismen
Ideologier / Økonomi / Samfunnsfag

FATT kapitalismen/ nyliberalismen

Nyliberalismen eller den rene kapitalismen (i følge kapitalistene) Kapitalismen er det dominerende økonomiske systemet i verden i dag. Det var også dominerende i alle rike land før 1917, dvs. før utbredelsen av kommunisme og diverse typer blandingsøkonomi, som varte frem til ca. 1990. Dagens utgave av «ren kapitalisme» kalles ofte nyliberalisme. Få land praktiserer den fullt ut, men de … Continue reading