Engelsk / Samfunnsfag

Hvordan lykkes med muntlig eksamen

Verken eksaminator eller sensor er ute etter å "ta deg". FOTO: Adressa.no

Verken eksaminator eller sensor er ute etter å «ta deg». FOTO: Adressa.no

OK, så neste uke skal du stå der og forklare og kunne masse om engelsk eller samfunnsfag eller et annet fag. Mange gleder seg ikke så veldig til det. Her er noen tips til hvordan du lykkes.

 1. Sett av de siste par ukene før prøvemuntlig til å repetere alle fagene systematisk.
  OK, så det har du ikke gjort. Ikke fortvil.
 2. Når du får vite fag, finn ut hva i pensum du kan helt, delvis og ikke i det hele tatt.
  Det du kan helt: Sjekk om du faktisk kan det helt. Hvis ja, move on.
  Det du ikke kan i det hele tatt: du er alt for sent å kunne dette spesielt godt.
  Enten glem det og håp du ikke blir spurt om det, eller «nødpugg» det mest vesentlige.
  Det du kan delvis: Bruk mest tid på dette. Det er her hardt arbeid virkelig gjør en forskjell!
 3. Jobb sammen med noen.
  Hør hverandre – forklar for hverandre. Lek eksaminator for hverandre.
 4. Bruk masse tid på å forberede presentasjonsdelen.
  Samle ekstrastoff, repeter og pugg det som dere er innenfor temaet du trakk. En god presentasjon (som «ikke teller i seg selv») gir et godt førsteinntrykk, og gjør at oppfølgingssamtalen går mye bedre.
 5. Ikke «si alt» i presentasjonen.
  Du burde legge opp til at du får oppfølgingsspørsmål om ting du har forberedt deg på å snakke om.
 6. Husk at du i teorien skal kunne hele pensum i faget. 
  Derfor….
 7. Ta initiativet – styr samtalen dit du vil ha den
  Hvis du er aktiv og sier masse om det du er forberedt på, minsker sjansen for å bli lurt ut på glattisen om ting du ikke kan så godt.
 8. Slapp av – vi er ikke ute etter å «ta deg».
  Det er slutt på «grilling» som metode. I retningslinjene for muntlig eksamen heter det at lærerne skal se etter hva elevene kan, ikke hva de ikke kan. Lærerne ønsker altså at du skal få vist hva du kan!

Lykke til!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *